การตลาดดิจิทัล คือ หัวใจของธุรกิจยุคนี้ จริงหรือไม่? แบรนด์เล็ก จำเป็นต้องทำไหม?

ในยุคนี้ใครๆก็พูดถึงการทำการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ซึ่งทุกแบรนด์ใหญ่ล้วนทำแผนกลยุทธ์และลงมือทำกันอย่างขันแข็ง แต่ถ้าเป็นแบรนด์เล็กล่ะ?