กาชาดภูเก็ต จัดกิจกรรมออกบูธ เทิดไท้องค์อุปนายิกาฯ

ประชุมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เทิดไท้องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
ประชุมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เทิดไท้องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (11 มี.ค. 58) ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นางวิภาพรรณ คูสุวรรณ