พุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีทำบุญ เนื่องในประเพณีวันสารทเดือนสิบวันแรก

วันที่ 5 กันยายน ตรงกับวันแรม 1 ค่ำเดือน10เริ่มเข้าสู่ช่วงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบวันแรกบรรดาพุทธ ศาสนิกชนทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งในพื้นที่จังหวัดในภาคใต้ร่วมกันทำบุญ รับวิญญาณบรรพบุรุษ ซึ่งมีความเชื่อกันว่าจะกลับมาเยี่ยมลูกหลานเป็นเวลา 15 วัน หรือจัดงานจนถึง วันแรม 15 ค่ำเดือน 10สำหรับประชาชนจากต่างจังหวัด ที่เข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพในภูเก็ต ถือโอกาสเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อไปร่วมใจกันทำบุญที่วัดบ้านเกิดและหลายจังหวัดเรียกวันนี้ว่าเป็น “วัน รับตายาย” ส่วนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดภูเก็ต พร้อมใจกันไปประกอบพิธีทำบุญที่วัดหรือสำนักสงฆ์ใกล้บ้าน และแม้ว่า ในพื้นที่จะมีฝนตกหนักเกือบตลอดทั้งวัน แต่ ผู้มีจิตศรัทธา ยังคง ร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ดี ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอถลาง อำเภอเมืองภูเก็ตและอำเภอกะทู้ ร่วมประกอบพิธี วันสารทเดือนสิบ ไม่ตรงกับช่วงวันเดียวกัน

ประเพณี วันสารทเดือนสิบ เป็นงานบุญประเพณีของคนภาคใต้ ของประเทศไทยโดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราชที่ได้รับอิทธิพลด้านความเชื่อซึ่งมา จากทางศาสนาพราหมณ์โดยมีการผสมผสานกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเข้ามาในภายหลัง โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชน และญาติที่ล่วงลับ ซึ่งได้รับการปล่อยตัวมาจากนรกที่ตนต้องจองจำอยู่เนื่องจากผลกรรมที่ตนได้ เคยทำไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยจะเริ่มปล่อยตัวจากนรกในทุกวันแรม 1 ค่ำเดือน 10 เพื่อมายังโลกมนุษย์โดยมีจุดประสงค์ในการมาขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่น้อง ที่ได้เตรียมการอุทิศไว้ให้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ล่วงลับ หลังจากนั้นก็จะกลับไปยังนรก ในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 สำหรับในช่วง ระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรมของประเพณีสารทเดือนสิบจะมีขึ้นในวันแรม 1 ค่ำถึงแรม 15 ค่ำเดือนสิบของทุกปีแต่สำหรับวันที่ชาวใต้มักจะ นิยมทำบุญกันมากคือวันแรม 13-15 ค่ำ ประเพณีวันสารทเดือนสิบโดยในส่วนใหญ่แล้วจะตรงกับเดือนกันยายน

Related Post

มูลนิธิซอยด๊อก-สพป.ภูเก็ต ลงนามความร่วมมือ พัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ใน รร.ประถมภูเก็ต

มูลนิธิซอยด๊อก-สพป.ภูเก็ต ลงนามความร่วมมือ พัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ใน รร.ประถมภูเก็ต

โดยมูลนิธิฯ จะจัดหาสื่อการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านสวัสดิภาพสัตว์ จนถึงปี พ.ศ. 2570

2 Comments

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.