เชิญชวนเขียนข้อความลงไปรษณียบัตร ร้อยใจไทยภักดี 108 ปี สมเด็จย่า


ด้วยจังหวัดภูเก็ตจัดจำหน่ายไปรษณียบัตร ร้อยใจไทยภักดี 108 ปี สมเด็จย่า ในราคาฉบับละ 9 บาท ทั้งนี้เพื่อเชิญชวนประชาชน พสกนิกร ซื้อไปรษณียบัตร ร้อยใจไทยภักดี 108 ปี สมเด็จย่า และเขียนข้อความที่ประทับใจในพระจริยวัตรของพระองค์ท่าน ลงในไปรษณียบัตร แล้วส่งกลับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในเดือนตุลาคม 2552 เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ต่อไป จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ หาซื้อได้ที่สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายอำนวยการ โทร. 076-216101

ข้อมูลจาก  เสงี่ยม เอียดตน  ส.ปชส.ภูเก็ต

ที่มา: ndc.prd.go.th

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.