รพ.วชิระภูเก็ตเติมความรู้บุคลากร เพื่อพัฒนาการเด็กออทิสติกตามโครงการวันมหิดล ปี 2552

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 ก.ย. 52 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน นายแพทย์เจษฏา  จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการวันมหิดล ปี 2552 วิชาการและสัมมนา โครงการพัฒนาการบริการเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและออทิสติกสำหรับบุคลากร สาธารณสุขและผู้ปกครองเด็กออทิสติก โดยมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานจิตเวช คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ เข้าร่วม

นายแพทย์เจษฎา  กล่าว ว่า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้เปิดบริการคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และเปิดคลินิกกระตุ้นพัฒนาการในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547 พบว่ามีเด็กมารับบริการจำนวนมาก โดยในคลินิกจิตเวชสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นพบว่าปีงบประมาณ 2551 และ 11 เดือนในปีงบประมาณ 2552 มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 58 ราย คือรวม 205 รายและคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ จากปีงบประมาณ 2551 และ 11 เดือนในปีงบประมาณ 2552 มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 29 ราย คือ รวม 135 ราย โดยแบ่งประเภทเป็น Autism, ADHD,LD บุคคล บกพร่องทางสติปัญญาและเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมแล้วนั้น และเนื่องจากในปัจจุบันมีแนวโน้มของเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนและด้าน พฤติกรรมมากขึ้นจากการส่งต่อของคุณครู เพื่อขอใบรับรองความพิการในคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเพื่อให้เด็กได้ผ่าน เกณฑ์การประเมินผลการศึกษา  นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้จัดโครงการพัฒนาการบริการเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและออทิสติกสำหรับ บุคลากรสาธารณสุขและผู้ปกครองเด็กออทิสติกติดต่อกันทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 –2551 มาตลอด

ดังนั้น โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจึงได้จัดโครงการวันมหิดล (ปี 2552) วิชาการและสัมมนา โครงการพัฒนาการบริการเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและออทิสติกสำหรับบุคลากร สาธารณสุขและผู้ปกครองเด็กออทิสติก ขึ้น เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและออทิสติ กมีความรู้ทักษะเบื้องต้น สามารถคัดกรองเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการรวมทั้งการเกิดเครือข่ายประสานงาน ระหว่างบุคลากรทางด้านการศึกษาและบุคลากรทางสาธารณสุข

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.