อุตสาหกรรม จ.ภูเก็ตดึงชุมชนเฝ้าระวังผลกระทบด้านมลพิษจากสถานประกอบการ

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 23 กย. 52 ที่ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นายตรี  อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเครือข่ายเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษของสถานประกอบการโรงงาน การให้โครงการป้องกันผลกระทบด้านมลพิษ ของสถานประกอบการ โดยมีนายอภิชัย  อมรพิสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตพร้อมส่วนราชการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ มีการแจ้งคำสั่งการแต่งตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษของ สถานประกอบการอุตสาหกรรมและการพิจารณาโครงการป้องกันผลกระทบด้านมลพิษของ สถานประกอบการประจำปีงบประมาณ 2553 นายอภิชัย  กล่าวว่า ปัจจุบันการประกอบกิจการอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะมีสถานที่อยู่ใกล้ชุมชนหรือ ชุมชนย้ายเข้ามาอยู่ใกล้และโอบล้อมสถานประกอบการอยู่ทั่วไปเป็นเหตุให้ชมชน ได้รับผลกระทบจากมลภาวะที่เกิดจากสถานประกอบการ ประกอบกิจการอุตสาหกรรม มีการร้องเรียนและความขัดแย้ง ระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการอยู่เสมอ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตจึงได้ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้า ระวังดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและสิ่งแวด ล้อมในชุมชน ที่สำคัญจะได้มีการขับเคลื่อน การกำกับดูแล สถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันด้วย

Related Post

One Comment

  • · Edit

    แจ้งโรงงานกาแฟปล่อยควันพิษหายใจไม่ออกจาตายแล้วค้าบ..ช่วยทีค้าบ..อยู่.ถ.เจ้าฟ้านอกค้าบตรงข้มที่อนปีนังอยู่หลังเซเวนค้าบเหม็นอยางแรง..ด่วน

    Reply

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.