สสจ.ภูเก็ตจัดประชุมโครงการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชนจังหวัดภูเก็ต

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 23 ก.ย. 52 ที่โรงแรมเมโทรโพล อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายไพบูลย์  อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายแพทย์วิวัฒน์  ศีตมโนชญ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต   บุคลากรทางด้านสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข เข้าร่วม

นายแพทย์วิวัฒน์  กล่าว ว่า ปัจจุบันภูเก็ตมีผู้สูงอายุ จำนวน 23,638 คน เป็นผู้พิการที่ขึ้นทะเบีนจำนวน 2,312 คน คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของประชากร และพบว่ามีผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องประมาณ 300 คน โดยในกลุ่มนี้สามารถจำแนกตามลักษณะได้ 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้โดยสิ้นเชิงและกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้บาง ส่วน การดูแลรักษาและฟื้นฟูจึงควรจัดบริการตามลักษณะของผู้ป่วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจึงจัดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน จังหวัดภูเก็ตขึ้นเพื่อให้ แพทย์ พยาบาลและอาสาสมัครสาธารณสุข ได้ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการที่บ้าน

อีกทั้งเพื่อให้คนพิการทางกายในชุมชนได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรังได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดเครือข่ายในการดูแลผู้พิการในชุมชนและผู้พิการในชุมชนได้รับการฟื้นฟู สมรรถภาพทางกายอย่างมีประสิทธิภาพ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.