ภูเก็ตเลือก จรูญ คำวิเศษณ์-สำรวย แต้มทอง พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2552 จังหวัดภูเก็ต

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 สิงหาคม 2552 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2552 มีคณะกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวข้อง ร่วมประชุม และพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี พ.ศ.2552 จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ด้วยสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา ผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปี พ.ศ.2552 เป็นปีที่ 30 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เขตดุสิต กรุงเทพฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชบิดาแห่งชาติ และยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี สมควรได้รับเกียรติบัตรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี โดยให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการคัดเลือกพ่อตัวอย่างของจังหวัด ๆ ละ 2 คน

โดย ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต มีหน่วยงานราชการต่างๆ ได้จัดส่งรายชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี พ.ศ.2552 จังหวัดภูเก็ต จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรจังหวัด เสนอ นายวีระ กาวิเศษ อายุ 54 ปี  , องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เสนอ นายจรูญ คำวิเศษณ์ อายุ 62 ปี สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต เสนอนายสำรวย แต้มทอง อายุ 68 ปี และนายนิรันดร์ โชติเศรษฐพันธุ์ อายุ 67 ปี

ผล การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี พ.ศ.2552 จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการ ฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ คัดเลือกนายจรูญ คำวิเศษณ์ อายุ 62 ปี และนายสำรวย แต้มทอง อายุ 68 ปี เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี พ.ศ.2552 จังหวัดภูเก็ต

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.