ภูเก็ตประกาศความสำเร็จ รณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100%

ภูเก็ตประกาศความสำเร็จ รณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100%

จังหวัดภูเก็ตประสบความสำเร็จรณรงค์สวมหมวกนิรภัยพบมีคนขับคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยมากเป็นอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ แต่ต้องเร่งรณรงค์เข้มในกลุ่มวัยรุ่นเหตุวัยรุ่นยังสวมใส่หมวกนิรภัยเพียงแค่ 60-70% เท่านั้น

นายแพทย์วิวัฒน์ ศิลตมโนช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงผลการประเมินผลการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่า หลังจากที่ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจัดรณรงค์ให้มีการสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 100% เพื่อลดสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมาตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมาจนถึงขณะนี้

ปรากฏว่าจังหวัดภูเก็ตได้รับเลือกให้เป็นจังหวัดต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย โดยมีผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยมากเป็นติดอันดับ 1 ใน 3 ของจังหวัดที่มีการสวมหมวกนิรภัยมากที่สุด ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ต กรุงเทพ และ จ.เลย ซึ่งจากการเก็บข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งดำเนินเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการเมื่อเดือนก.ค.2553 ที่ผ่านมา ระหว่างดำเนินโครงการ

ล่าสุดมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อประมาณ2-3 เดือนก่อนหน้านี้โดยมีการเก็บตัวอย่างไม่ต่ำกว่า 30,000 ตัวอย่างพบว่าจำนวนผู้สวมหมวกนิรภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อนที่จะมีการรณรงค์อย่างเข้มข้นพบว่าคนในจังหวัดภูเก็ตสวมหมวกนิรภัยเพียงแค่ 30 % เท่านั้น แต่หลังจากการรณรงค์พบว่ามีการสวมเพิ่มขึ้น

โดยขณะนี้ในส่วนของผู้ใหญ่ที่เป็นคนขับขี่มีการสวมหมวกนิรภัยประมาณ 90% คนซ้อนท้ายอยู่ที่ประมาณ 70% ขณะที่ในส่วนของกลุ่มวัยรุ่นพบว่ามีการสวมหมวกนิรภัยน้อยกว่ากลุ่มผู้ใหญ่โดยอยู่ที่ประมาณ 60-70% ส่วนช่วงเวลาในการสวมพบว่าในช่วงเวลากลางวันกับกลางคืนมีความแตกต่างกันโดยในเวลากลางคืนมีผู้สวมหมวกนิรภัยน้อยกว่าเวลากลางวันประมาณ 10 %

อย่างไรก็ตาม สำหรับพื้นที่ที่มีการสวมหมวกนิรภัยมากที่สุดในขณะนี้ คือ พื้นที่อำเภอเมือง รองลงมา คือ พื้นที่กะทู้ ป่าตอง และพื้นที่ที่มีการสวมหมวกนิรภัยน้อยที่สุดคือพื้นที่ อ.ถลาง ซึ่งมีสาเหตุมาจากพื้นที่ถลางเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเมือง บางครั้งคนออกจากสวนผัก สวนยางจะไม่ค่อยสวมหมวกนิรภัยกัน

นายแพทย์วิวัฒน์ กล่าวถึงการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่า จากการเก็บข้อมูลพบว่าหลังจากมีการรณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยในขณะที่ขับขี่รถจักรยานยนต์พบว่าผู้ขับขี่ที่สวมหมวกนิรภัยผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุมากถึง 5 เท่าของผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยเวลาเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ใช้โมเดลการณรงค์สวมหมวกนิรภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไปใช้กับพื้นที่อื่นๆแล้ว

ส่วนการเดินหน้ารณรงค์โครงการดังกล่าวในส่วนของจังหวัดภูเก็ตจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มวัยรุ่นที่ขณะนี้พบว่ายังมีอีกจำนวนมากที่ไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งจะต้องรณรงค์ให้เข้มมากขึ้นเพื่อทำให้คนเหล่านี้เห็นความสำคัญของการสวมหมวกเพิ่มมากขึ้น

Share:

Related Post

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.