พิธีมอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครสาธารณสุข ในโครงการภูเก็ตแคร์ฯ

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2552 นายอาซิ่น อร่ามเมธาพงศา ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการ สภาอบจ.และนายพรเทพ ชามขาว สมาชิก สภา อบจ.ภูเก็ต ได้เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและ ผู้พิการในชุมชน ณ โรงแรมคาทีน่า อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สำหรับการประชุมติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นการสรุปการทำงานของคณะอาสาสมัครของสาธารณสุขที่ได้ดำเนินงานมาในระยะ เวลา 4 เดือน ซึ่งในที่ประชุมเสียงสะท้อนส่วนใหญ่ที่ออกมาเห็นสอดคล้องกันว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะทำให้เราสามารถได้รับทราบถึงความต้องการของผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วย เหลือตัวเองการช่วยเหลือได้ ให้ทางทีมงานเข้าไปดูแลทำให้ได้รับความรู้สึกที่มาจากใจว่าผู้ป่วยนั้นต้อง การความช่วยเหลือและเห็นคุณค่าของโครงการนี้เป็นอย่างมาก ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการนี้เข้าแผนงบประมาณฯ ให้เป็นโครงการระยะยาวที่มีความต่อเนื่องเพราะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อ ชีวิตมนุษย์อย่างแท้จริง

ในวันนี้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครสาธารณสุขจำนวน 87 ท่าน ที่ได้ร่วมทำงานในทีมงานของโครงการภูเก็ตแคร์ฯด้วย

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.