ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 63 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
ทั้งนี้ ยกเว้น เฉพาะบริเวณชั้นซูเปอร์มาร์เก็ต ที่ยังเปิดให้บริการสำหรับธุรกิจบางประเภทตามประกาศ

ดังต่อไปนี้

ฝั่งเฟสติวัล
1) ซูเปอร์มาร์เก็ต (เซ็นทรัล ฟู้ดฮอลล์) ชั้น 1
2) ร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ด (แฟมิลี่ มาร์ท)
3) ร้านขายยา รวมทั้ง Boots , Watsons และร้านอาหารเฉพาะการจำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น (Take Away หรือ Delivery)
4) ธนาคาร

ฝั่งฟลอเรสต้า
1) ซูเปอร์มาร์เก็ต (เซ็นทรัล ฟู้ดฮอลล์) ชั้น G
2) ร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ด (แฟมิลี่ มาร์ทและ มัทสึโมโตะคิโยชิ)
3) ร้านขายยา รวมทั้ง Boots , Watsons และร้านอาหารเฉพาะการจำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น (Take Away หรือ Delivery)
4) ธนาคาร

ทั้งนี้ศูนย์การค้า ฯ ยังคงให้บริการ Central Phuket Drive Thru Pick Up Point ในช่วงเวลาการเปิด-ปิดศูนย์การค้า ฯ วันจันทร์ – พฤหัสบดี เปิดให้บริการตั้งแต่ 11.00-20.00 น วันศุกร์-วันอาทิตย์เปิดให้บริการ ตั้งแต่ 11.00-22.00 น ลูกค้าสามารถสอบถามร้าละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 076-603333

ศูนย์การค้าฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในความเข้าใจและหวังว่าได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกท่าน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.