แม่บ้านทหารผ่านศึก ถวายเทียนพรรษา ที่ “สำนักสงฆ์ ป่าครองชีพ(ธ)”

ประธานชมรมแม่บ้านทหารผ่านศึก นำขบวน ถวายเทียนพรรษา ที่ “สำนักสงฆ์ ป่าครองชีพ(ธ)”
ประธานชมรมแม่บ้านทหารผ่านศึก นำขบวน ถวายเทียนพรรษา ที่ “สำนักสงฆ์ ป่าครองชีพ(ธ)”

วันนี้ 30 กรกฎาคม เวลา 07.30 น. สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารผ่านศึก ได้เดินทางโดยขบวนรถ