ทต.ฉลอง ประชุมเตรียมความพร้อมก่อสร้างอุโมงค์ห้าแยกฉลอง

เทศบาลตำบลฉลองประชุมเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาและอุปสรรคก่อนก่อสร้างอุโมงค์ห้าแยกฉลอง
เทศบาลตำบลฉลองประชุมเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาและอุปสรรคก่อนก่อสร้างอุโมงค์ห้าแยกฉลอง

เมื่อเวลา 14.00น วันที่ 25  ตุลาคม2558ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลอง นาย สำราญ จินดาพล