บลูทรีภูเก็ตกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 นี้

บลูทรีกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง บลูทรีภูเก็ต ได้รับการรับรอง SHA Plus จากโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย