กาวร้อนสำหรับติดเฟอร์นิเจอร์ กาวที่ช่วยเชื่อมต่อให้กับหลากหลายธุรกิจ

ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ขั้นตอนการออกแบบถือว่ามีความสำคัญ เพราะนอกจากจะต้องเน้นถึงการใช้งานแล้ว ยังจะต้องออกแบบ