Ulthera เหนือกว่าการยกกระชับผิวด้วยวิธีอื่นอย่างไร ต้องทำกี่ครั้งถึงเห็นผล?

Ulthera (อัลเทอร่า) คือ เทคโนโลยียกกระชับผิวที่ทำงานโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง Focused Ultrasound ยิงลงไปใต้ผิวชั้นลึกสุด