แผนการจัดหาโลหิตประจำเดือนสิงหาคม 2552

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ตและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ร่วมมือจัดแผนการจัดหาโลหิตประจำเดือนสิงหาคม 2552 ณ สถานที่ วัน เวลา ดังต่อไปนี้

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.