ทุนฟุลไบรท์ เพื่อการทำวิจัยและการสอนระยะสั้น

มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกา (ฟุลไบรท์) Thailand – U.S. Educational Foundation เปิดรับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการทำวิจัยและการสอนระยะสั้น จำนวน 2 ประเภท ดังนี้

1. ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar ประจำปี 2553 จำนวน 3 ทุน

2. ทุน Fulbright -Thailand Research Fund Thai Junior Research Scholarship Program ประจำปี 2553 จำนวน 7 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar ประจำปี 2553 จำนวน 3 ทุน

  • มีสัญชาติไทย
  • จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10ปีขึ้นไปในระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า (ไม่รวมระยะเวลาศึกษาต่อ)
  • สามารถสอนหรือทำวิจัยและสามารถทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐฯตามระยะเวลาที่กำหนด

ทุน Fulbright -Thailand Research Fund Thai Junior Research Scholarship Program ประจำปี 2553 จำนวน 7 ทุน

  • ผู้สมัครขอรับทุนต้องมีสัญชาติไทย
  • เป็นอาจารย์ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยภายในประเทศ (เฉพาะผู้ สมัครภายใต้โครงการฟุลไบรท์เท่านั้น)
  • มีผลการเรียนในเกณฑ์ดี
  • มีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 525 (PBT) หรือ 195 (CBT) หรือ 70 (IBT) ผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 สามารถนำมายื่นสำหรับการคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น
  • ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดหากได้รับการพิจารณา

สาขาที่เปิดรับสมัครสำหรับทุนทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ หัวข้อวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเมืองเศรษฐกิจ การค้า กฎหมาย วัฒนธรรม หรือการศึกษา ส่วนหัวข้อการบรรยาย ก็ควรเกี่ยวกับสังคมไทยในแง่มุมต่างๆ เช่น ศิลปะสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา หรือบทบาทของประเทศไทยในภูมิภาคแถบนี้ โดยทุกหัวข้อที่เสนอ ควรเป็นการเน้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐฯ ด้วย

สนใจสมัครได้ ภายในวันที่ 18 กันยายน 2552

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณชีวรัตน์ ฝ่ายพัฒนาและประสานงานวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 0 7428 6957- 8 หรือ ดูละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/

ข้อมูลจาก วิชาการ.คอม

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.