อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 11 สิงหาคม 52 ที่บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี โดยมีนายชวลิต ณ นคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน พนักงาน ลูกจ้าง และคณะครู อาจารย์ นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ตในสังกัด อบจ.กว่า 200 คนเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทาง อบจ.ภูเก็ตได้กำหนดให้มีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ และทำความสะอาด ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทาง อบจ.ภูเก็ตจึงได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ และพัฒนาบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลองในช่วงเช้า ส่วนช่วงบ่ายมีการปลูกต้นไม้และพัฒนาบริเวณศูนย์รวมใจ ออสเตรีย – ภูเก็ต เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ และที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมแก่ ประชาชนชาวภูเก็ตให้ได้ร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการสร้างให้ภูเก็ตเป็นเมืองน่าอยู่ต่อไป

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.