ภูเก็ตจัดกิจกรรม “นิทรรศการผ้าบาติก”

ภูเก็ตจัดกิจกรรม “นิทรรศการผ้าบาติก”

ภูเก็ตจัดกิจกรรม "มหกรรมนิทรรศการบาติก" เมื่อวันที่ 3 สิงหสคม 2556 ที่ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต อีสท์ ได้มีการจัดกิจกรรม “World of Batik เทิดไท้องค์ราชินี” มหกรรมภูมิปัญญา และมหกรรมนิทรรศการบาติก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดงานบาติกของจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างประเทศ

ภายในงานจัดให้มี 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะ และลงนามถวายพระพร กิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์ ในคอลเลกชันเด็ก วัยรุ่น และคอลเลกชันผู้ใหญ่กิตติมศักดิ์ กิจกรรมการแสดงผลงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนแสดงผลงานผู้เข้าประกวดงานบาติก โซนมหกรรมนิทรรศการบาติก โซนมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นภูเก็ต ซึ่งจะมีการบูรณาการงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและสำนักงานเกษตรจังหวัด ในการคัดสรรผู้ประกอบการมาร่วมออกบูทจำหน่ายสินค้า

ภูเก็ตจัดกิจกรรม "นิทรรศการผ้าบาติก"

อีกทั้งภายในงานยังมีการสาธิตการทำขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง การสาธิตการทำของที่ระลึกจากเดคูพาจ การสาธิตการทำบาติก การสาธิตการแกะหนังตะลุง การวาดภาพเหมือน การวาดภาพสีน้ำมัน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ภายในงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทดลองทำ และสามารถนำกลับไปเป็นของที่ระลึกได้ สำหรับกิจกรรมสุดท้าย คือ กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวที ซึ่งจะมีนักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้ร่วมงาน

ภูเก็ตจัดกิจกรรม "นิทรรศการผ้าบาติก"

ภูเก็ตจัดกิจกรรม "นิทรรศการผ้าบาติก"

ภูเก็ตจัดกิจกรรม "นิทรรศการผ้าบาติก"

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด http://events.phuketindex.com/world-of-batik-phuket-1900.html

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.