วัดขจรรังสรรค์ (วัดเหนือ)

วัดขจรรังสรรค์  ตั้งอยู่เลขที่ 26 บ้านตลาดเหนือ  หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดเหนือ  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 8 ไร่ 32 ตารางวา โฉนดเลขที่ 2936   อาณาเขตทิศ เหนือยาว 120 เมตร ติดต่อกับที่ดินเลขที่ 171–232–709–180 ทิศใต้ยาว 100 เมตร  ติดต่อกับถนนระนอง  ทิศตะวันออกยาว 60 เมตร ติดต่อกับที่ดินเลขที่ 233  ทิศตะวันตกยาว 80 เมตร  ติดต่อกับที่ดินเลขที่ 714  มีที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง  เนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบต่ำ  อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง 18 เมตร ยาว 28 เมตร สร้าง พ.ศ.2425  ก่ออิฐถือปูน  ศาลาการเปรียญกว้าง 14 เมตร ยาว 20 เมตร สร้าง พ.ศ.2500  เป็นอาคารชั้นเดียวพื้นคอนกรีต  กุฎีสงฆ์จำนวน 8 หลัง  มีทั้งอาคารไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้  และตึกชั้นเดียวและสองชั้น  นอกจากนี้มีโรงครัว  ศาลาตักบาตร  โรงรถ  ศาลาตั้งศพบำเพ็ญกุศล  และหอระฆัง  สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ  พร้อมด้วยพระพุทธรูปปางต่าง ๆ จำนวน 7 องค์  นอกจากนี้มีเจดีย์ใหญ่ 1 องค์  และเจดีย์เล็กอีก 7 องค์ สร้างขึ้นพร้อมกับอุโบสถ

วัดขจรรังสรรค์  สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2423  ไม่ทราบประวัติความเป็นมา  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  พ.ศ.2425  เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร  ยาว 30 เมตร  ในด้านการศึกษาให้ทางราชการสร้างโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ในที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่


View ที่กินที่เที่ยว จังหวัดภูเก็ต in a larger map

Related Post

2 Comments

  • คิดถึง รร.ขจรจังเลย จะพยายามใช้เวลาว่างเข้าไปหานะ

    Reply
  • · Edit

    จะย้ายแล้ว โครตคิดถึงขจรเลยวันไหนจะแวะมาหานะ

    Reply

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.