วัดอินเดีย จังหวัดภูเก็ต

วัดอินเดีย มูลนิธีภูเก็ตตันดายูดาปานี ตั้งอยู่ที่ ถนนสุทัศน์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ชาวอินเดียในภูเก็ตได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานประมาณ ค.ศ.1340  เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งมาจากอินเดียโดยตรง ส่วนหนึ่งเดินทางมาจากมาเลเซีย การนับถือศาสนาฮินดูเป็นการนับถือกันอยู่ในเฉพาะกลุ่มของชาวอินเดียเท่านั้น  ต่อมาเมื่อชาวอินเดียอพยพมาเพิ่มมากขึ้น และได้ตั้งหลักแหล่งที่มั่นคงจึงจัดให้มีวัดขึ้นบริเวณแถวน้ำ (ถนนภูเก็ต) เป็นห้องแถวไม้ บริเวณร้านปืนสุทินในปัจจุบัน ต่อมาชาวอินเดียเหล่านี้ได้ร่วมกันบริจาคเงินในการสร้างวัดแห่งใหม่ที่มีบริเวณกว้างขวางกว่าเดิม

ประกอบกับนายจินนาย่า เจ๊ะตี  ประกอบอาชีพให้เงินกู้และรับซื้อเศษเหล็ก  ซึ่งมีฐานะดี เป็นผู้ที่ชาวอินเดียในภูเก็ตให้ความไว้วางใจ ได้นำเงินมาฝากนายจินนาย่า เจ๊ะตี เพราะสมัยนั้นธนาคารยังไม่แพร่หลาย มีเฉพาะที่ชาร์เตอร์แบงค์เพียงแห่งเดียว  เงินจำนวนมากที่นายจินนาย่า เจ๊ะตี  ได้รับฝากไว้ส่วนหนึ่งรวมกับเงินบริจาคซื้อที่ดินบริเวณถนนสุทัศน์  ซึ่งเป็นที่ดินที่สร้างวัดอินเดีย ตันดายูดาปานีในปัจจุบัน

ชาวอินเดียในภูเก็ตนับถือพระพิคเนศ พระขันฑกุมาร พระลักษณมี การประกอบพิธีทางศาสนาที่สำคัญ คือวันประสูตรของพระที่บูชา ในวัด 3 องค์ และพิธีทำบุญให้กับผู้ตาย ซี่งชาวฮินดูเรียกว่า วันเดือนสิบอินเดีย ประธานมูลนิธิในปัจจุบัน คือ นายเอ็ม วี ลู เป็นผู้นำในการสวดมนต์ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และอุปการะวัดอินเดียแห่งนี้


View ที่กินที่เที่ยว จังหวัดภูเก็ต in a larger map

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.