พิธีเปิดงาน Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย

พิธีเปิดงาน Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 17.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” Discover Phuket ณ บริเวณสนามหญ้าแยกชาร์เตอร์ โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวอวยพรปีใหม่ไทย และนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

ในการนี้ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต วิสาหกิจเพื่อชุมชน จำกัด เป็นส่วนหนึ่งร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายอีกหลายภาคส่วน ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “Water Festival เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม อันเป็นมรดกทรงคุณค่าที่ควรรักษาไว้อย่างยิ่ง โดยได้จัดมาแล้ว 6 ปี ทั้งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดลำพูน และจังหวัดภูเก็ต

ในปีนี้ได้มีการจัดกิจกรรมดีงามในชุมชนเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้เคยมาจัดแล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ เพื่อเป็นการส่งต่อความสุขก้าวข้ามปีใหม่ไทยไปพร้อมกัน ในขณะเดียวกันเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชนเมืองภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ไม่ใช่แต่เพียงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นที่นักท่องเที่ยวมาสัมผัสได้ แต่ยังคงมีกลิ่นอายทางวัฒนธรรม ศิลปะ สถาปัตยกรรม การดำรงชีวิตซึ่งผสมผสานวัฒนธรรมไทยเข้าด้วยกันอย่างลงตัว โดยเรื่องราวน่าสนใจทั้งหมดนี้ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือน อีกทั้งต้องการช่วยกระจายรายได้ให้ชุมชนอีกด้วย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.