ททท.ร่วมกับสายการบิน Turkish Airlines ต้อนรับผู้โดยสารและสื่อมวลชนเที่ยวบินปฐมฤกษ์

ททท.ร่วมกับสายการบิน Turkish Airlines ต้อนรับผู้โดยสารและสื่อมวลชนเที่ยวบินปฐมฤกษ์

ททท.ร่วมกับสายการบิน Turkish Airlines ต้อนรับผู้โดยสารและสื่อมวลชนเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางบินตรง อิสตันบูล-ภูเก็ต เริ่มตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต นางภัทรพร สิทธิวนิช ผู้อำนวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกาและตะวันออกกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วย H.E. Mrs. Evren Dağdelen Akgünเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และ Mr. Bilal Ekşi CEO ของสายการบิน Turkish Airlines ให้การต้อนรับผู้โดยสาร แขกวีไอพี และสื่อมวลน จำนวนกว่า 210 ราย ที่เดินทางมากับสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK 172 ซึ่งเที่ยวบินดังกล่าวเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทางบินตรง อิสตันบูล-ภูเก็ต ของสายการบิน Turkish Airlines

ททท.ร่วมกับสายการบิน Turkish Airlines ต้อนรับผู้โดยสารและสื่อมวลชนเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางบินตรง อิสตันบูล-ภูเก็ต เริ่มตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

ททท.ร่วมกับสายการบิน Turkish Airlines ต้อนรับผู้โดยสารและสื่อมวลชนเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางบินตรง อิสตันบูล-ภูเก็ต เริ่มตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

ททท.ร่วมกับสายการบิน Turkish Airlines ต้อนรับผู้โดยสารและสื่อมวลชนเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางบินตรง อิสตันบูล-ภูเก็ต เริ่มตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

นางภัทรพร สิทธิวนิช กล่าวว่า การเปิดให้บริการเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางอิสตันบูล-ภูเก็ต ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง ททท.และสายการบิน Turkish Airlines ในการที่จะช่วยอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐตุรกีเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นและเป็นการเพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทย นอกจากนี้ สื่อมวลชนจากต่างประเทศ จำนวนประมาณ 20 ราย ที่ร่วมเดินทางมากับเที่ยวบินนี้ยังจะมีโอกาสได้เดินทางไปสำรวจและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา อาทิ เช่น ย่านเมืองเก่าภูเก็ต วัดฉลอง สยามนิรมิต เกาะ James Bond เป็นต้น และจะได้นำข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับประเทศไทยไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ชาวตุรกีได้รับทราบเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในภูมิภาคยุโรปอีกด้วย

“ทั้งนี้ ในระยะแรก สายการบิน Turkish Airlines จะเปิดให้บริการเที่ยวบินตรง เส้นทางอิสตันบูล-ภูเก็ต จำนวน 4 เที่ยวบิน/สัปดาห์ และมีแผนที่จะปรับเพิ่มเที่ยวบินเป็นแบบให้บริการทุกวัน (Daily Flight) ในช่วงฤดูหนาว ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับความต้องการในการเดินทางมาประเทศไทยของนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐตุรกีและจากภูมิภาคยุโรปและละตินอเมริกาได้เพิ่มมากขึ้น”

ททท.ร่วมกับสายการบิน Turkish Airlines ต้อนรับผู้โดยสารและสื่อมวลชนเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางบินตรง อิสตันบูล-ภูเก็ต เริ่มตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

ททท.ร่วมกับสายการบิน Turkish Airlines ต้อนรับผู้โดยสารและสื่อมวลชนเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางบินตรง อิสตันบูล-ภูเก็ต เริ่มตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

ททท.ร่วมกับสายการบิน Turkish Airlines ต้อนรับผู้โดยสารและสื่อมวลชนเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางบินตรง อิสตันบูล-ภูเก็ต เริ่มตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

ททท.ร่วมกับสายการบิน Turkish Airlines ต้อนรับผู้โดยสารและสื่อมวลชนเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางบินตรง อิสตันบูล-ภูเก็ต เริ่มตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

นักท่องเที่ยวตลาดตุรกีถือเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ ททท.ให้ความสำคัญและมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 มีนักท่องเที่ยวจากตุรกีเดินทางมาประเทศไทย 74,658 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ +17.97 เมื่อเทียบกับปี 2558 และช่วง 5 เดือนแรกของปี 2560 (มกราคม-พฤษภาคม 2560) มีนักท่องเที่ยวจากตุรกีเดินทางมาประเทศไทยแล้วทั้งสิ้น 35,605 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.66 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวตุรกีที่เดินทางมาประเทศไทยกว่าร้อยละ 60 เดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจและนิยมเดินทางมามากในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวตุรกี ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวประเภทหาดทรายชายทะเล ได้แก่ พัทยา และภูเก็ต เป็นต้น

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.