ภาคเอกชนฝั่งอันดามัน หนุนภูเก็ตจัด Thailand Travel Mart Plus 2022

ภาคเอกชนฝั่งอันดามัน หนุนภูเก็ตจัด Thailand Travel Mart Plus 2022

เครือข่ายภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และการโรงแรมของ 4 จังหวัดอันดามัน ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา และตรัง รวมพลังประกาศความพร้อมและความสำเร็จของภูเก็ตจากโครงการนำร่อง Phuket Sandbox ผนึกกำลังสนับสนุนการจัดงาน Thailand Travel Mart Plus 2022 (TTM+ 2022) ที่จังหวัดภูเก็ตในกลางปีหน้า

ธเนศ ตันติพิริยะกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภูเก็ต และอุปนายกฝ่ายสนับสนุนกิจกรรมการประชุมและสันทนาการ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “การตัดสินใจเดินหน้าจัดงาน TTM+ 2022 ของรัฐบาล โดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ในเดือนมิถุนายน 2022 ซึ่งจะเป็นการจัดงานเจรจาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในสถานที่จริง หรือแบบออนไซต์ งานแรกของภูมิภาคเอเชียหลังวิกฤตการณ์ โควิด-19 นับเป็นจุดสำคัญยิ่งในการสร้างภาพลักษณ์ เน้นสร้างความเชื่อมั่น และแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการอยู่ร่วมกับโควิด-19 รวมถึง เป็นการแสดงความเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยใน เวทีโลก

“เครือข่ายภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันชื่นชมในการตัดสินใจครั้งนี้ และขอสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐบาล ในการจัดงานที่ผ่านมาจะมีการหมุนเวียนสถานที่จัดงานไปในจังหวัดต่าง ๆ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร แต่อย่างไรก็ดี พื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ในฝั่งอันดามันยังไม่เคยมีโอกาสได้จัดงาน แม้ว่าในปี 2020 จังหวัดภูเก็ตได้ถูกรับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงาน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้งานต้องถูกยกเลิกไป”

การผนึกกำลังออกมาสนับสนุนการจัดงาน Thailand Travel Mart Plus 2022 ที่จังหวัดภูเก็ตของเครือข่ายภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันครั้งนี้ นำโดยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวทั้ง 4 จังหวัด โดยอีก 3 จังหวัดนอกเหนือจากภูเก็ต ได้แก่ นางสาวชรินทิพย ตียาภรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ นางสาวศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ นายพงศกร เกตุประภากร ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา นายชยพล หิรัณย์กนกกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา และดร.พิทักษ์พงษ์ ชัยคช ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรังและนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตรัง รวมถึงนางสาว วิชุพรรณ ศรีสัญญา นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ที่ได้ร่วมกันลงนามในจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอให้พิจารณาภูเก็ตเป็นสถานที่จัดงานดังกล่าว

เครือข่ายภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันมีความเห็นพ้องกันว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมอย่างสูงในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน TTM+ 2022 ซึ่งจะเป็นการต่อยอดความสำเร็จของ Phuket Sandbox และ ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างแท้จริง โดยในแง่ของความพร้อม ทั้ง 4 จังหวัดอันดามันต่างมีประสบการณ์จากโครงการ Phuket Sandbox ที่สามารถบริหาร ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวได้ในระดับสูง นอกจากนี้ยังมีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง รวมทั้งมีสนามบินนานาชาติที่รองรับการเดินทางที่สะดวกสบาย ซึ่งจะเป็นแม่เหล็กสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากนานาชาติได้เป็นอย่างดี จึงมีความมั่นใจว่าการจัดงานที่จังหวัดภูเก็ตจะได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากคู่ค้าธุรกิจท่องเที่ยวจากต่างชาติ และจะเป็นการกลับมาเปิดตัวบนเวทีการท่องเที่ยวโลกอย่างสวยงามของประเทศไทยอีกครั้งหนี่ง

อนึ่ง งาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+) เป็นงานแฟร์ท่องเที่ยวนานาชาติอันดับหนึ่งของ ประเทศไทยที่ถูกจัดขึ้นทุกปี โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งคู่ค้าทางธุรกิจการท่องเที่ยวนานาชาติให้ความสนใจเป็นอย่างสูงต่อเนื่องมาตลอดเป็นเวลาหลายปี

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.