ททท.ภูเก็ต ดึงผู้ประกอบการร่วมกิจกรรม “หัวใจอนุรักษ์@ภูเก็ต”

นางบังอรรัตน์ ชินะประยูร
นางบังอรรัตน์ ชินะประยูร

ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางบังอรรัตน์ ชินะประยูร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต เข้าพบนายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อหารือการจัดโครงการหัวใจอนุรักษ์@ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2554 ที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต แหลมพันวา ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

นางบังอรรัตน์ กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ตร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน รวมทั้งสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการหัวใจอนุรักษ์@ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2554 ที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ตขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวทางทะเลดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากขึ้น เนื่องจากปีที่ผ่านมาสภาพปะการังและทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ต และแถบอันดามันได้ถูกทำลายไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและจากฝีมือมนุษย์ เห็นว่าทุกภาคส่วนจึงควรร่วมมือกันอย่างจริงจังในการรักษาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลให้ยั่งยืนต่อไป โดยตลอดทั้ง 3 วันมีการจัดกิจกรรมที่อควาเรียมภูเก็ต ในวันที่ 28 ตุลาคม 2554 มีการจัดสัมมนาฟรีในหัวข้อ “การท่องเที่ยวทางทะเลอันดามันอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งการบรรยายเป็นรูปแบบ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) โดยหวังให้ครูสอนดำน้ำ นักดำน้ำ เยาวชนทั้งต่างชาติและไทยได้รับทราบข้อมูลารท่องเที่ยวที่ยั่งยืน สำหรับวันที่ 29 ตุลาคม 2554 จัดกิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเลที่ท่าเรืออ่าวฉลอง ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีสมาคมดำน้ำทีดีเอแห่งประเทศไทยนำทีมสมาชิก และนักดำน้ำที่มีหัวใจอนุรักษ์ร่วมทำความสะอาดใต้ทะเลบริเวณอ่าวฉลอง และวันที่ 30 ตุลาคม 2554 กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เพนท์ผ้าบาติก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัด

ด้านนายตรี กล่าวว่า การที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ตได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่ดี เป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล อย่างปะการัง ทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดภูเก็ตด้วย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.