ททท.ภูเก็ตมั่นใจ กินเจปี 2554 ทำเงินสะพัด 500 ล้านบาท

กินเจภูเก็ต

นางบังอรรัตน์ ชินะประยูร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ต (ททท.) กล่าวถึงการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2554 ว่า ขณะนี้การจัดงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 ก.ย.-5 ต.ค. 2554 โดยมีศาลเจ้าต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม

สำหรับงานประเพณีถือศีลกินผักในจังหวัดภูเก็ตเริ่มมาตั้งแต่ปี 2368 ที่บ้านในทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของไข้ป่าอยู่เป็นประจำ คณะงิ้วเร่ที่มาจากเมืองจีนได้ประกอบพิธีกินผักเพื่อบวงสรวงเทพเจ้าขึ้น หลังจากนั้นปรากฏว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเป็นประจำได้หายไป ทำให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและสืบสานพิธีถือศีลกินผักต่อๆ กันมาจนถึงปัจจุบัน

ในปีนี้มั่นใจว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามาท่องเที่ยวในช่วงดังกล่าวจำนวนมาก และคาดว่าจะมีรายได้สะพัดในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท โดยขณะที่การจัดงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตได้บรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวแล้ว และในส่วนของ ททท.สำนักงานภูเก็ตได้ประสานขอความร่วมมือไปยังสำนักงานการท่องเที่ยวในต่างประเทศช่วยประชาสัมพันธ์งานดังกล่าว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทราบมากขึ้น

ในปีนี้ทาง ททท.สำนักงานภูเก็ตได้จัดทำคู่มือการท่องเที่ยวไหว้พระตามศาลเจ้าต่างๆ พร้อมจัดทำพาสปอร์ตเพื่อใช้สะสมคะแนนนักท่องเที่ยวรายใดที่ไปไหว้พระจนครบ 9 ศาลเจ้าก็สามารถนำแต้มที่สะสมไว้มารับรางวัลกับ ททท.ได้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตอีกทางหนึ่ง

ขณะที่ นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.) กล่าวถึงการสนับสนุนเพื่อสืบสานงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต ว่า อบจ.ได้จัดทำโครงการประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2554 ขึ้นระหว่างวันที่ 27 ก.ย. – 5 ต.ค. 2554 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว โดยนำเอาวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของจังหวัดภูเก็ตมาเป็นสื่อในการนำเสนอ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีถือศีลกินผัก ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดภูเก็ตมาตั้งแต่อดีต

สำหรับการจัดงานดังกล่าว อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุนศาลเจ้าต่างๆ ในการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักให้ยิ่งใหญ่ เช่น สนับสนุนข้าวสารและน้ำมันปาล์ม สำหรับใช้ในการประกอบอาหาร เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมงานถือศีลกินผักได้อย่างทั่วถึง ซึ่งในแต่ละปีแต่ละศาลเจ้าต้องใช้ข้าวศาล พืชผักสำหรับใช้ประกอบอาหารจำนวนมาก และปีนี้ก็เช่นกันคาดว่าจะมีประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต จังหวัดใกล้เคียง และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งได้กำหนดวันส่งมอบข้าวสารและน้ำมันปาล์มให้แก่ศาลเจ้าต่างๆ ในระหว่างวันที่ 22-25 ก.ย. 2554

นายไพบูลย์กล่าวต่อไปว่า อยากฝากให้แต่ละศาลเจ้าจัดทำประวัติของศาลเจ้า เพื่อสืบทอดให้บุคคลรุ่นหลังได้รับรู้ และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ไม่อยากให้งานถือศีลกินผักเป็นเพียงประเพณีเท่านั้น แต่อยากให้เป็นช่วงตัวอย่างแห่งการทำความดี ซึ่งจิตวิญญาณแห่งคุณธรรมได้นำสู่ลูกหลานของชาวภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.