ททท. เชิญส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 ธ.ค. 52 ที่โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต นายนพดล  ภาคพรต ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการท่องเที่ยว (ททท.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชาสัมพันธ์โครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 8 ประจำปี 2553 โดยมีนายวิวัฒน์ชัย  บุญยภักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว (ททท.) นายประจวบ  ปิยะวรธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัทภูเก็ตซีแลนด์ จำกัด และนางบังอรรัตน์  ชินะประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต  ร่วมเป็นวิทยากร

นายนพดล  กล่าวถึง ความเป็นมาของโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553 หรือที่รู้จักกันในนาม รางวัลกินรี ว่า  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย มาแล้วรวมจำนวน 7 ครั้ง (2 ปีต่อครั้ง) โดยโครงการฯ ครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นในปี 2539 และในปี 2553 ททท. กำหนดจัดโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553

โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานเพื่อส่งเสริมด้านการตลาดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานคุณภาพและการบริการ ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสร้างคุณค่าและมูลค่าสินค้าการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ อีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในเชิงคุณภาพของการบริหารการจัดการและการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่องและเพื่อยกย่องเชิดชู เป็นกำลังใจแก่ผลงานที่ได้รับรางวัล รวมทั้งผลักดันให้ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลเกิดแนวทางการพัฒนาให้เข้าสู่คุณภาพมาตรฐานทั้งทางตรงและทางอ้อม

แบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 5 ประเภทรางวัล ได้แก่  ประเภทแหล่งท่องเที่ยว  ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว   ประเภทรายการนำเที่ยว  ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวและประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ส่วนประเภทผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมี 2 ประเภทคือ ประเภทหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในสาขาต่างๆ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และการบริการใน 5 ประเภทข้างต้น และผู้ส่งผลงานที่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยสิทธิประโยชน์ของผลงานที่ได้รับนั้น จะได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รวมถึงส่งเสริมการขายในช่องทางของ ททท. ตลอดระยะเวลา 1 ปี หลังการประกาศรางวัลฯ

ด้านนายวิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว (ททท.) ได้กล่าวเชิญชวนในตอนท้ายว่า รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพทางการท่องเที่ยวที่สร้างความภาคภูมิใจและได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553 หรือรางวัลกินรี  ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2553 โดยจะมีการประกาศรางวัลในวันท่องเที่ยวโลก คือวันที่ 27 กันยายน 2553  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการบริการท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-2505500 ต่อ 4495 – 4498 E-mail : spdiv@tat.or.th

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x