พิพัฒน์ รัชกิจประการ เดินหน้าหนุน อุตสาหกรรม SURF เต็มกำลัง

พิพัฒน์ รัชกิจประการ เดินหน้าหนุน อุตสาหกรรม SURF เต็มกำลัง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผนึกกำลังร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน SURF ระดับนานาชาติ ในงาน “PHUKET BEACH FESTIVAL 2022” ระหว่างวันที่ 23 – 28 สิงหาคม 2565 พร้อมจัดการเสวนาชูประเด็นจุดแข็งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลภาคใต้ พร้อมหนุนกิจกรรมกีฬาทางน้ำ เพื่อสร้างสมดุลการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงหน้ามรสุม โดยตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม SURF ของภูมิภาค

นาย นภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงจุดมุ่งหมายสำคัญของการส่งเสริมการจัดแข่งขันกีฬาทางน้ำว่า “จากการที่รัฐบาลมีแนวคิดในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จากวิกฤตโควิด-19 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงมอบหมายให้ กกท. กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ ททท. ดำเนินการจัดโครงการ AIR SEA LAND เพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่ม SPORTS LOVER พร้อมทำงานอย่างบูรณาการร่วมกัน กับ ภาครัฐ ภาคเอกชน พร้อมสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

และ อีกนโยบายในการสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในช่วงหน้ามรสุมที่เป็นอุปสรรคของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่นิยมเดินทางวมากนัก กระทรวงฯ จึงกำหนดแผนยุทธศาสตร์ “ท่องเที่ยวหน้ามรสุม” โดยนำกิจกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มกีฬาทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กีฬา SURF ซึ่งเป็นกีฬาที่เหมาะสมกับช่วงหน้ามรสุมเป็นอย่างยิ่ง และ SUP ที่สามารถเล่นได้ทุกที่ในประเทศไทย โดยเฉพาะ SUP RACE ในแม่น้ำที่มีไม่กี่ประเทศสามารถทำกิจกรรมได้ ดังนั้น กระทรวงฯ จึงเชื่อมั่นว่า SURF และ SUP จะเป็นช่วยสร้างสมดุลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยในหน้ามรสุม และ ดึงนักท่องเที่ยวกลุ่ม SPORTS LOVER ให้เดินทางมาสัมผัสกับประสบการณ์ท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างแน่นอน”

ด้าน นางสาว ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงภารกิจของ ททท.ว่า “ในส่วนของ ททท. ได้นำนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาขยายผล พร้อมทำงานร่วมกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการทำยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬามาโดยตลอต โดยมีวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นการเดินทางข้ามภูมิภาคของนักท่องเที่ยวขาวไทย และ ชาวต่างประเทศ ซึ่งนำมาสู่กระแสเงินสดหมุนเวียนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยทุกกิจกรรมที่ ททท. ได้ดำเนินการนั้น เรามุ่งเน้นอย่างมากในการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้ออกร้านจำหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น และเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ในด้านความร่วมมือกับ กกท. กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย เราได้ผลิตภาพยนตร์โฆษณาชุด SURF JOURNEY – PHUKET THAILAND โดยมี คุณ KEN YASHIRO นัก SURF ชาวญี่ปุ่นผู้ที่หลงรักวิถีชีวิตในประเทศไทย และ เป็น INFLUENCER SURF ชั้นนำของโลก เป็นผู้นำเสนอข้อมูลการ SURF ของประเทศไทย พร้อมดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ทั่วโลก และ ททท ยังทำงานร่วมกับบริษัทนำเที่ยว ในการนำนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาเรียนการเล่น SURF ในประเทศไทย โดยในช่วง 2 ปี มีนัก SURF ที่เข้ามาสัมผัสประสบการณ์เล่น SURF ในประเทศไทยได้ มากกว่า 400,000 คน ททท. จึงมั่นใจว่า งาน PHUKET BEACH FESTIVAL และ KATA BEACH LIFE FESTIVAL ในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยสร้างการรับรู้ถึงกิจกรรม SURF ของประเทศไทยไปยังมุมกว้าง และ สร้างความยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่อันดามัน ในช่วงหน้ามรสุมได้เป็นอย่างดีค่ะ”

นาย พรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 กล่าวว่า
“จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กกท. และ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้นำนโยบายมาขยายผล พร้อมทำงานร่วมกับ สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ในการกำหนดยุทธศาสตร์ ขึ้นทั้งหมด 4 ส่วนหลักคือ

ส่วนที่ 1 การสร้างโอกาสให้นักกีฬา SURF ของประเทศไทย ได้ร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ

ส่วนที่ 2 การสร้างความนิยม โดยเพิ่มจำนวนนักกีฬา SURF ในประเทศไทย และ สร้างการรับรู้ถึงกิจกรรม SURF ของประเทศไทย ผ่านกิจกรรมการแข่งขันในระดับประเทศ และ นานาชาติ

ส่วนที่ 3 การพัฒนาบุคลากร ทั้งในส่วนผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และ LIFE GUARD ซึ่งปัจจุบัน กระทรวงฯ ให้ความสำคัญอย่างมากสำหรับด้านการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำ โดยในงาน PHUKET BEACH FESTIVAL ครั้งนี้ เราได้ทำงานร่วมกับ ILS (INTERNATIONAL LIFE SAVING ASSOCIATION) ในการจัดอบรมและพัฒนา LIFE GUARD ให้มีความรู้ในการช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวหากประสบภัยทางน้ำ ที่ได้มาตรฐานสากล รวมถึงยังทำงานร่วมกับ ISA (INTERNATIONAL SURFING ASSOCIATION) ในการจัดการอบรมและพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา SURF ของไทยที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ

สุดท้าย การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา SURF ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานผลิตอุปกรณ์กระดานโต้คลื่นชั้นนำของโลก อาทิ “COBRA” และ SUNOVA ซึ่งนำมาสู่อัตราการจ้างงาน และ การพัฒนาอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาของประเทศไทย

พิพัฒน์ รัชกิจประการ เดินหน้าหนุน อุตสาหกรรม SURF เต็มกำลัง

ซึ่ง กกท. เชื่ออย่างยิ่งว่าด้วยยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ส่วน เราจะได้เห็นนักกีฬา SURF ของประเทศไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ รวมถึงประเทศไทยจะเป็นเป้าหมายหนึ่งของนักท่องเที่ยวในด้านกีฬา SURF ของภูมิภาคนี้ ทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ อุตสาหกรรมกีฬาอย่างแน่นอน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.