ประชุม ขับเคลื่อนการเสนอตัว จัดงานเอ็กซ์โป Specialised Expo 2028 ภูเก็ต

ประชุม ขับเคลื่อนการเสนอตัว จัดงานเอ็กซ์โป Specialised Expo 2028 ภูเก็ต

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ Specialised Expo 2028 – Phuket.,Thaiand จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2565 โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 4 (มุขหน้า) ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ซึ่งมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์, นายอำนวย พิณสุวรรณ และนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ตามที่ประเทศไทยได้ยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ Specialised Expo อย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่องาน “Expo 2028 – Phuket, Thailand” เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ต่อองค์การนิทรรศการ (Bureau International des Expositions – BIE ซึ่งจังหวัดภูเก็ตร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานดังกล่าว โดยใช้พื้นที่บริเวณโครงการยกระดับการท่องเที่ยวสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก (International Health and Wellness Center) ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่ 141 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา โดยต้องดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการรองรับกิจกรรมสำรวจพื้นที่เชิงลึก (Enquiry Mission) ของคณะกรรมการ BIE ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2565 ที่กำหนดเดินทางมาตรวจประเมินความพร้อมพื้นที่สำหรับจัดงาน Expo 2028 – Phuket, Thailand เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และรับฟังข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกประเทศเจ้าภาพ ดังนั้น จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ Specialised Expo 2028 ณ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่องาน “Expo 2028 – Phuket, Thailand”

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.