ศาลเจ้าจ้ออ๋อง

ศาลเจ้าจ้ออ๋อง หรือศาลเจ้าไถ้หงวนต๋อง  เป็นศาลเจ้าบูชาบรรพบุรุษตระกูลแซ่อ๋องสายฮกเกี้ยน  จาก ตงอี่จุนอ๋อง   หรือ  จ้ออ๋อง  ผู้เป็นข้าหลวงมณฑลฮกเกี้ยนในสมัยราชวงศ์ถัง ระหว่าง พ.ศ.  1161 – 1450
จากเรื่องประวัติศาล บูชาบรรพบุรุษต้นตระกูลแซ่อ๋อง หรือ ไถ้หงวนต๋อง สรุปได้ว่า  ตงอี่จุนอ๋องเป็นข้าหลวงมณฑลฮกเกี้ยน  มีพี่ชายสองคน  ทุกคนต่างมีความสามารถทุ้งทางพลเรือนและทางทหาร  สามารถปราบปรามโจรผู้ร้าย  และพัฒนาเขตฮกเกี้ยนให้เจริญรุ่งเรืองในสมัยราชวงศ์ถัง  จนได้รับพระราชทานฐานันดรศักดิ์ชั้นสูงสุดที่สามัญชนพึงได้รับจากฮ่องเต้  คือ ชั้น  อ๋อง  เป็น ตงอี่อ๋อง  หรือ จ้ออ๋อง   จ้ออ๋องยังมีความรู้พิเศษอีกประการหนึ่งคือ  ด้านพืชสมุนไพรเป็นอย่างดี

เมื่อ พ.ศ.  2441  ชาวจีนแซ่อ๋องคนหนึ่งที่อพยพมาทำมาหากินที่ภูเก็ต  ได้นำ “ผงธูป”  จากศาลเจ้าจ้ออ๋องที่ประเทศจีนมาด้วย  แล้วตั้งโต๊ะบูชาที่เหมืองดีบุกของนายต่อเต่งหยอง  แถบตำบลบ้านทุ่งทอง ชื่อเหมือง ท่อเต่กงเนี้ย

ข้างนาย ต่อเต่งหยองมีโรคประจำตัวอย่างหนึ่ง  พยายามรักษาทั้งหมอจีนหมอไทยมาหลายปีก็ไม่หายหรือทุเลาซึ่งสร้างความรำคาญ ให้แก่ตนเป็นอย่างมาก  นายต่อเต่งหยองจึงประกอบพิธีอัยเชิญเทพเจ้าจ้ออ๋องเข้าประทับทรง  เพื่อขอยาจีนมารับประทาน   ปรากฏว่าตำหรับยาที่พระเข้าทรงที่ตนไปเจียดมาต้มกินนั้น  อาการดีขึ้นมาก  ตนจึงเกิดเลื่อมใสศรัทธาเทพจ้ออ๋อง  จึงคิดที่จะสร้างศาลเจ้าจ้ออ๋องขึ้น  จึงได้ไปปรึกษา  “นายอ๋องเบ่งอี่”  สามีของแม่หลวน ผู้สร้างถนนแม่หลวนนั่นเอง  โดยให้เป็นผู้แทนรับมอบที่ดินหนึ่งแปลงซึ่งติดกับสี่แยกถนนกระบี่กับถนน ปฏิพัทธ์  คือสถานที่ตั้งศาลเจ้าจ้ออ๋องในปัจจุบัน


นาย อ๋องเบ่งอี่จึงรับมอบที่ดิน  แล้วดำเนินการก่อสร้างศาลเจ้าจ้ออ๋องขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2443  เพื่อให้ชาวตระกูลแซ่อ๋องได้สักการะบรรพบุรุษ  แล้วจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง  นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้นายอ๋องโฮเส็งเป็นผู้ถือโฉนดที่ดินแทนศาลเจ้า  อาคารศาลเจ้าเป็นเสาไม้มุงหลังคาจากกั้นจาก ครั้นถึง พ.ศ.  2496  คณะกรรมการและชาวตระกูลแซ่อ๋องได้พร้อมใจกันปรับปรุงศาลเจ้า  โดยเปลี่ยนจากหลังคาจากเป็นหลังคาสังกะสี  และถึง พ.ศ.  2513  จึงได้มีการปรับปรังเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่เป็นอาคารตึกสามคูหา ตกแต่งภายในด้วยไม้แกะสลักอย่างสวยงาม  ดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน

ภาย ในห้องโถงกลางเป็นโต๊ะบูชาทีกง และหน้าแท่นบูชาองค์ประธานศาลเจ้าคือ  จ้ออ๋อง  ส่วนด้านขวามือขององค์ประธานมีชุมนุมเทพเจ้าต่างๆเช่นเดียวกับด้านซ้ายมือ  งานแซยิดขององค์ตงอี่จุนอ๋อง  คือ วันที่ 12 ค่ำเดือน 2 และวันที่ 18 ค่ำ เดือน 8  เป็นวันเซ่นไหว้สักการะประจำปี

ศาลเจ้าจ้ออ๋อง ตั้งอยู่ตรงสี่แยกถนนกระบี่ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต


View ที่กินที่เที่ยว จังหวัดภูเก็ต in a larger map

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.