ศาลเจ้าปุดจ้อ

ศาลเจ้าปุดจ้อตั้งอยู่ในใจกลางเมืองภูเก็ต จากหลักฐานอ้างอิง ในสมัยอดีต มีผู้เล่าว่า เดิมที่ตั้งศาลเจ้าปุดจ้อเป็นศาลเจ้าเต้กุน (กวนอู) ซึ่งสร้างเป็นอาคารไม้หลังคามุงจากสถานที่แห่งนี้ เรียกกันว่า หมู่บ้านจุ้ยตุ่ย ต่อมามี พ่อค้าชาวเรือ ได้เดินทางมาจากปีนัง (มาเลเซีย) มายังเมืองทุ่งคา (ภูเก็ต) เพื่อทำธุรกิจ ได้ล่องเรือมาถึงหน้าศาลเจ้า ซึ่งสมัยก่อนเป็นท่าเรือ ในเรือลำนี้ มีองค์รูปสลักไม้ (กิมซิ้น) ของกวนอิมปุดจ้อ ซึ่งปกติแล้ว เจ้าของเรือ จะมีไว้ในเรือ เพื่อสักการบูชาเป็นประจำ และปกป้อง คุ้มครองจาก ภัยอันตรายทั้งปวง  ด้วยสิ่งศักดิ์สทธิ์ดลใจ ให้พ่อค้าเจ้าของเรือ มอบองค์รูปแกะสลัก ของ พระแม่กวนอิมปุดจ้อ ให้ประดิษฐานไว้ ณ ศาลเจ้าเต้กุน เพื่อให้ผู้คนได้สักการบูชา

หลายปีต่อมา อาคารหลังคามุงจากชำรุดทรุดโทรม ท่านผู้หนึ่งนามว่าตันฮกกุ้ย ได้ทำการซ่อมแซมอาคารศาลเจ้าขึ้นใหม่ จนเวลา 30 ปีต่อมา อาคารไม้ หลังคามุงจาก ก็เสื่อมทรุดโทรมลงอีกครั้ง นายจงกก ตันสกุล ได้รวบรวมเรี่ยไรเงิน และสิ่งของจากชาวภูเก็ตและชาวปีนัง ทำการบูรณะก่อสร้างเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนจากไม้เป็นก่ออิฐและหลังคาเปลี่ยนเป็นกระเบื้องภายในตัวอาคารมีการแกะสลักลายไม้ต่างๆอย่างประณีตสวยงาม

ในปี พ.ศ.2536 ได้มีการบูรณะศาลเจ้าปุดจ้ออีกครั้ง นำโดย คุณณรงค์ หงส์หยก ประธานศาลเจ้า และ คุณสงวน เยาววาจา ผู้ดูแลศาลเจ้า หลังจากนั้น คณะกรรมการได้จัดงานเฉลิมฉลอง จัดให้มีขบวนแห่อัญเชิญ กิมซิ้นกวนอิมปุดจ้อ ไปตามถนนสายต่างๆ และประกอบพิธี เฉี้ยโห้ย ณ บริเวณสะพานหิน

พิธีกรรม / ประเพณี

ทุกปี ทางศาลเจ้าจะจัดให้มีการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิด พระแม่กวนอิม ซึ่งตรงกับวันที่ 19 เดือน 2 ตามปฏิทินของจีน โดยตอนกลางวันจัดโรงทาน เลี้ยงอาหาร ตอนค่ำจัดให้มีมโหรสพ


ความเชื่อ

เชื่อกันว่า หนุ่มสาวที่ไปสักการะขอพระเรื่องเนื้อคู่ก็จะสมหวังดังคำอธิษฐาน และ เชื่อว่าหากคู่สมรสที่ไม่มีบุตรและต้องการมีบุตร ก็ไปบนบานขอบุตรก็จะสัมฤทธิ์ผล และหากใครที่ได้บุตรแล้ว เมื่อครบเดือน ก็จะนำเด็กไปขอพรจากพระแม่กวนอิม

ศาลเจ้าปุดจ้อ ตั้งอยู่ที่ถนนระนอง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต


View ที่กินที่เที่ยว จังหวัดภูเก็ต in a larger map

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.