ศาลเจ้าฮกหงวนก้ง

เดิมชาวจีนที่มาทำเหมืองแร่ดีบุกในจังหวัดภูเก็ต ได้อัญเชิญรูปแกะสลักท่านจ้อซือก้งมาจากเมืองจีน  ซึ่งได้นำไปประดิษฐานไว้ที่ศาลเจ้าเล็กๆด้านหลังโรงแรมถาวร ต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ศาลเจ้าขึ้น  แต่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของท่านจ้อซือก้ง  กิมซิ้นของท่านไม่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้เลย  จึงทำผู้คนเกิดความเลื่อมใสศรัทธายิ่งขึ้น  จึงได้อัญเชิญกิมซิ้นท่านจ้อซือก้งไปประดิษฐานไว้ที่ศาลเจ้ากวนอิมเป็นการ ชั่วคราวและชาวบ้านที่มีความเลื่อมใสศรัทธาก็ร่วมแรงร่วมใจก่อสร้างศาลเจ้า ขึ้นมาใหม่ชื่อว่าศาลเจ้าฮกหงวนก้ง  เมื่อสร้างศาลเจ้าเสร็จก็ได้อัญเชิญกิมซิ้นขององค์จ้อซือก้งมาประดิษฐานไว้ ที่ศาลเจ้าฮกหงวนก้งและเป็นประธานศาลเจ้า  ศาลเจ้าฮกหงวนก้งนี้สร้างมาแล้วประมาณ 80 ปี

ศาลเจ้าฮกหงวนก้งตั้งอยู่เลขที่ 1  ถนนตลิ่งชัน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา


View ที่กินที่เที่ยว จังหวัดภูเก็ต in a larger map

Related Post

2 Comments

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.