มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต


ศาลเจ้าเจ่งภอถัง หรือเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต  ศาลเจ้าเจ่งภอถังมีพระฮอเฮียฮุ้นฮุดโจ้ว เป็นประธานสำนัก ตัว ศาลเจ้าหันไปทางถนนตะกั่วป่า มีถนนซอยขนาบทั้งสองด้าน ภายในบริเวณ มีอาคารมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตอยู่ทางด้านซ้ายมือ ด้านหน้ามีเตาเผากระดาษทอง อาคารเริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2522  และเสร็จในปีพ.ศ. 2523 เป็นอาคารสองชั้น ชั้นล่างเป็นสำนักงานมูลนิธิ สำหรับรับผู้บริจาคโลงศพสิ่งของผ้าห่อศพและเครื่องอุปโภคบริโภคในช่วงที่ เกิดทุกข์ภัยต่างๆ ด้านในสุดประดิษฐานองค์ตัวแป๊ะกงพระภูมิเจ้าที่ มีบันไดทั้งสองข้างเพื่อขึ้นไปชั้นสอง


บริเวณ ชั้นสองจัดเป็นลานกว้าง ด้านหน้าแท่นบูชาองค์ประธาน มีโต๊ะสำหรับวางสิ่งของบูชาตลอดจนกระถางธูปเทียน และมีเทพเจ้าบางองค์ประดิษฐานอยู่ด้วย    ส่วนกิจกรรมมูลนิธิกุศลธรรม เริ่มจากมีกรรมการช่วยกันล้างป่าช้าเก็บศพไม่มีญาติในจังหวัดภูเก็ตเมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519  โดย ทำพิธีเปิดสุสานเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 รวมเวลาล้างป่าช้าจำนวน 64 วัน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางคณะกรรมการ ได้รับความร่วมมือจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้า คหบดี  ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆพี่น้องชาวภูเก็ตและต่างจังหวัด ต่างให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

เมื่อหมดกิจกรรมดังกล่าวทางคณะกรรมการจึงคิดจัดตั้งเป็นมูลนิธิการกุศลด้วย การเก็บศพและช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆ จึงขอจดทะเบียนเป็นมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตให้ถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2520 และได้สมัครเป็นสมาชิกของมูลนิสันนิบาตแห่งประเทศไทยด้วย ต่อมาได้ก่อสร้างอาคารมูลนิธิเป็นการถาวร มีรถยนต์สำหรับบริการเก็บศพและผู้ป่วยด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนนตลอดปี และกิจกรรมดีเด่นของมูลนิธิที่ประจักษ์แก่สายตาของคนทั่วไปคือกรณีสึนะมิที่ ภูเก็ต ได้มีผู้บริจาคข้าวของผ้าห่อศพและโลงศพเป็นจำนวนมาก ฯลฯ ศาลเจ้าเจ่งภอถัง จึงเป็นศาลเจ้าที่จัดขึ้นเป็นการกุศลอย่างแท้จริงอีกแห่งหนึ่ง และเป็นที่พึ่งพิงในยามฉุกเฉินของคนทั่วไป

ศาลเจ้าตั้งอยู่เลขที่ 19/34 ถนนตะกั่วป่า หรือ ถนนพูนผลซอย 9 ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต


View ที่กินที่เที่ยว จังหวัดภูเก็ต in a larger map

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.