ศาลเจ้าไท้ซูทุ่งคา

ศาลเจ้าหลิมฮู้ไท่ซู แห่งนี้เรียกว่า  ศาลเจ้าไท้ซู  เดิมตรงจุดนี้เป็นที่ดินของกำนันเซียวเบ๊ะ มีกรรมกรจีนกลุ่มหนึ่งปลูกกระท่อมอาศัยอยู่เมื่อปลายปี พ.ศ. 2410 เพื่อรับจ้างทำเหมืองแร่ให้แก่ หลวงพิทักษ์ชินประชา ( ตันหม่าเสียง )  ต่อมาคนจีนเหล่านั้นเกิดป่วยลง จึงบนบานเทพเจ้าที่พวกตนเคารพมาแต่เมืองจีน คือ หลิมฮู้ไท่ซู ด้วยอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ปรากฏว่าต่างก็หายป่วย จึงช่วยกันสร้างกระท่อมหลังคาจากหลังเล็กๆแล้วเอาไม้มาแกะสลักรูปองค์ท่านแบบอย่างเมืองจีน  ไว้กราบไหว้บูชา  ข่าวดังกล่าวได้แพร่หลายไปทั่ว คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือต้องการโชคลาภต่างก็มาบนบานและได้ในสิ่งที่ประสงค์


ในปี พ.ศ.  2435  หลวงพิทักษ์ชินประชากับกรรมกรชาวจีนจึงร่วมใจกันซื้อที่ดินจากกำนันเซียวเบ๊ะ แล้วสร้างเป็นศาลเจ้าก่ออิฐถือปูนแบบจีน เรียกว่า “ศาลเจ้าไท้ซู” ต่อมาในปี พ.ศ.  2457 ได้ออกโฉนดเป็นชื่อหลวงพิทักษ์ชินประชาร่วมกับศาลเจ้าไท้ซู  มีเนื้อที่  3 ไร่  2 งาน  80 วา

หลวงพิทักษ์ชินประชา ( ต่อมาเป็นพระพิทักษ์ชินประชา ) ได้เป็นผู้จัดการศาลเจ้าจนถึงแก่กรรม ที่ดินศาลเจ้าได้มีผู้ออกหนังสือสำคัญเพื่อครอบครองในปี พ.ศ. 2496

ด้วยกาลเวลาทำให้ตัวศาลเจ้าชำรุดทรุดโทรมมากในปี พ.ศ.  2497 นาย บารื้อ  ชาวภูเก็ตเชื้อสายอินเดีย ได้รับโชคจากองค์ท่านถูกหวย  จึงได้ซ่อมแซมบางส่วน แต่ศาลเจ้าก็ถูกทอดทิ้งปิดตาย  รูปแกะสลักองค์พระสูญหายในปลายปีพ.ศ.  2518  นายอิทธิศักดิ์  หงส์บุตร จึงทำเรื่องร้องเรียนถึงนายชิต นุ้ยภักดี  นายอำเภอเมืองภูเก็ตเมื่อ พ.ศ. 2519  ให้ออกโฉนดใหม่ตามต้นฉบับเดิมที่หายไปทางอำเภอได้แต่งตั้งนายอิทธิศักดิ์ หงษ์บุตรเป็นผู้จัดการ และนายวิรัช หงษ์หยก เป็นผู้สอดส่องตรวจตรา ปัจจุบัน  พ.ศ.  2550  มีนายศิริพงษ์ เลื่อนฉวี เป็นผู้จัดการ  ณ พ.ศ. นี้ศาลเจ้าจึงมีอายุ  140 ปีมาแล้ว

โดยมีนายจรินทร์ ( จิ่น )  นิตย์กิจสมบูรณ์ เจ้าของ จ. เจริญยนต์ที่เช่าที่ศาลเจ้าอยู่มีจิตศรัทธาบูรณปฏิสังขรณ์ตัวอาคารแบบจีนและจัดหาสิงโตคู่ขนาดใหญ่ตั้งไว้ที่หน้าศาลเจ้าด้วยงบประมาณจำนวนมาก จนสวยงามดังที่เห็น

ศาลเจ้าไท้ซูทุ่งคา ตั้งอยู่เลขที่ 67 ถนนทุ่งคา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต


View ที่กินที่เที่ยว จังหวัดภูเก็ต in a larger map

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.