อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี อนุสรณ์ขุดแร่ภูเก็ต ณ สะพานหิน

สะพานหินสถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายในตัวเมือง เป็นที่ตั้งของ ‘หอย’ ชื่อที่เรียกกันจนคุ้นปากของคนท้องถิ่นภูเก็ต เนื่องจากอนุสาวรีย์เรือขุดแร่จำลองมีลักษณะคล้ายเปลือกหอย แต่ชื่ออย่างเป็นทางการก็คือ ‘อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี’  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2521 เพื่อเป็นที่ระลึกแก่กัปตันเอ็ดเวิร์ด โธมัส ไมล์ ชาวออสเตรเลีย ผู้นำเรือขุดแร่ลำแรกมาใช้ขุดแร่ดีบุกในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2452 นอกจากนี้เป็นที่ตั้งของศูนย์กีฬาสะพานหินอีกด้วย

ในอดีตภูเก็ตเจริญเติบโตและรุ่งเรืองด้วยจากกิจการเหมืองแร่ดีบุก โดยจุดเริ่มต้นมาจากสะพานหินอันเป็นประตูเมืองที่สำคัญ อันนำความเจริญมาสู่ภูเก็ต ด้วยความเป็นท่าเรือที่สำคัญ มีเรือสินค้าและเรือโดยสารต่างๆ เข้ามาจอดเทียบท่าและดำเนินธุรกิจต่างๆ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกิจการเหมืองแร่ดีบุก อันจะเห็นได้จากการจัดสร้างอนุสาวรีย์หัวขุดแร่ หรือกระเฌอขุดแร่ขึ้นในบริเวณดังกล่าว เพื่อเป็นอนุสาวรีย์ระลึกถึงกัปตันเอ็ดเวอร์ด โทมัส ไมลล์ ชาวออสเตรเลีย ผู้นำเรือขุดแร่ดีบุกมาขุดแร่ยังอ่าวทุ่งคาเป็นครั้งแรก (อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี) ถึงแม้นักท่องเที่ยวจะไม่มีธุระปะปังอะไร แต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ยังนิยมมาที่นี่ เพราะนอกจากจะได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์ ความเป็นมาที่น่าสนใจของภูเก็ตแล้วก็ยังจะได้ชื่นชมกับบรรยากาศที่สดชื่น สวยงามด้วย

ภาพในอดีตของอนุสาวรีย์ ซึ่งอยู่สุดสะพานหิน
ภาพในอดีตของอนุสาวรีย์ ซึ่งอยู่สุดสะพานหิน

แต่เดิมนั้นสุดทางของสะพานหินนั้นอยู่ที่อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี ด้วยดูลักษณะที่คล้ายเปลือกหอยสีขาวขนาดใหญ่ และเป็นศูนย์กลางที่สำคัญ ในการบอกกล่าว เรื่องราวความเป็นมาของภูเก็ตในอดีต ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวน มากแวะเวียนมาเยี่ยมชม ตลอดเวลา ในปัจจุบันได้มีการถมดินเพิ่มเติมต่อจากส่วนอนุสาวรีย์หลัก 60 ปี ลงไปในทะเลทำให้ สะพานหินมีลักษณะเป็นแหลมที่ยื่นออกไปในทะเล และได้ปรับเป็นลานกีฬาและสวนหย่อม ชาวภูเก็ตส่วนใหญ่นิยมพาครอบครัวไปพักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายด้วยความเพียบ พร้อมไปด้วยสวนสาธารณะ ศูนย์กีฬา สวนสุขภาพ เวทีกลางแจ้งสำหรับจัดกิจกรรม ไปจน ถึงการจัดงานพิธีสำคัญ ที่สามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและชุมชนได้เป็นอย่างดี


View ที่กินที่เที่ยว จังหวัดภูเก็ต in a larger map

Related Post

2 Comments

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.