รัสเซีย ฟีเวอร์ ปรากฏการณ์สั่นสะเทือนเกาะภูเก็ต

สิริพงษ์ มุกดา : รายงาน

รัสเซีย ฟีเวอร์ ปรากฏการณ์สั่นสะเทือนเกาะภูเก็ตช่วงเวลานี้การท่องเที่ยวภูเก็ตคึกคักสุดๆ โรงแรม ร้านอาหาร ทัวร์ สายการบิน และภาคธุรกิจน้อยใหญ่ รับทรัพย์กระเป๋าตุงกันถ้วนหน้า เนื่องจากมีอาคันตุกะจำนวนมหาศาลจาก “ประเทศรัสเซีย” เข้ามาช่วยเติมเต็มรายได้ทุกฤดูกาลท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

ฟังดูแล้วอาจจะธรรมดา เพราะจังหวัดภูเก็ตเป็นเป้าหมายลำดับต้นๆ ของหลากหลายประเทศบนโลกใบนี้อยู่แล้ว ในส่วนของรัสเซียก็คงเป็นเพียงกลุ่มก้อนหนึ่งเท่านั้น แต่จากการรวบรวมข้อมูลทางสถิติพบว่า จากปี 2550 ซึ่งมีชาวรัสเซียมาภูเก็ตเพียง 6 หมื่นกว่าคน ในตอนนี้ปี 2554 ตัวเลขนักท่องเที่ยวรัสเซียกำลังแตะหลัก 2 แสนคนเข้าไปแล้ว แถมยังมีกลุ่มทุนรัสเซียยึดหัวหาด หอบเงินมหาศาลมาเทกโอเวอร์และเนรมิตรโรงแรมขนาดใหญ่ ในระดับหลายพันล้านบาท

Phuketindex.com ขอจุดประเด็นเพื่อเชิญชวนผู้อ่านมาร่วมคิดวิเคราะห์กันต่อว่า “ปรากฎการณ์” ที่ว่านี้เกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร และเราควรจะเตรียมตัวรับมือพร้อมตักตวงผลประโยชน์ร่วมกันได้อย่างไรบ้าง ขอย้ำว่าเราเป็นเพียงแค่คนจุดไม้ขีดเท่านั้น เปลวไฟแผ่วเบาที่มีแต่ข้อเท็จจริงของเรา อาจจะกลายเป็นประกายเพลิงที่ร้อนแรง เมื่อข้อมูลเหล่านี้ถูกนำไปขยายผลเป็นปัจจัยหนึ่งสำหรับกำหนดเทรนด์การทำธุรกิจ เพื่อรองรับกระแสรัสเซียฟีเวอร์ ด้านการท่องเที่ยว ตลาดงานบริการ หรือกระทั่งการเลือกเรียนภาษารัสเซียของเยาวชน

รัสเซีย ฟีเวอร์ ปรากฏการณ์สั่นสะเทือนเกาะภูเก็ต
สหพันธรัฐรัสเซีย
Российская Федерация

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ทั้งในทวีปเอเชียตอนเหนือและทวีปยุโรป มีเทือกเขาอูราลเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างทั้งสองทวีป พื้นที่ 2 ใน 3 ของรัสเซียอยู่ในทวีปเอเชีย และมีพรมแดนติดกับประเทศอาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย เบลารุส จีน เอสโตเนีย ฟินแลนด์ คาซัคสถาน เกาหลีเหนือ ลัตเวีย ลิทัวเนีย มองโกเลีย นอร์เวย์ โปแลนด์ และยูเครน และมีพื้นที่ติดกับมหาสมุทรอาร์กติกและมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ พื้นที่ 17,075,400 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในโลก (ใหญ่กว่าประเทศไทย ราว 33 เท่า) โดยมีระยะทางจากด้านตะวันออกจรดตะวันตก 9,000 กิโลเมตร และจากด้านเหนือจรดใต้มีระยะทาง 4,000 กิโลเมตร

เมืองหลวง : กรุงมอสโก (Moscow)

ประชากร : 142.3 ล้านคน (ปี 2550) เป็นชาวรัสเซีย ร้อยละ 79.8 ที่เหลือเป็นเชื้อชาติอื่นๆ อาทิ ตาตาร์ ยูเครน บาชคีร์ เบลารุส เยอรมัน ยิว อาร์เมเนีย และคาซัค

ภูมิอากาศ : มี 4 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว และฤดูใบไม้ผลิ โดยเนื่องจากเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ ระดับอุณหภูมิจะแตกต่างตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั้งปีของรัสเซียฝั่งยุโรป ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส

ภาษาราชการ : ภาษารัสเซีย

ศาสนา : คริสตศาสนานิกายออธอดอกซ์รัสเซีย ร้อยละ 70 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 5.5 คริสตศาสนานิกายโรมัน คาทอลิก ร้อยละ 1.8 ศาสนาพุทธนิกายมหายาน ร้อยละ 0.6 อื่นๆ และไม่นับถือศาสนาใดๆ ร้อยละ 22.1

หน่วยเงินตรา : รูเบิล (Russian ruble ) อัตราแลกเปลี่ยน 1 รูเบิล เท่ากับประมาณ 0.975 บาท (ณ วันที่ 21 กันยายน 2554)

ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 1.255 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2553)

รายได้ประชาชาติต่อหัว : 15,100 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2553)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ : -7.9% (ค่าประมาณ พ.ศ.2553)

สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียที่เดินทางมาภูเก็ต ปี 2550 - 2554

สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียที่เดินทางมาภูเก็ต ปี 2550 – 2554

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติโดย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศรัสเซียที่เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ต ระหว่างปี 2550 – 2554 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 66,019 คน ในปี 2550 เป็น 200,000 คน ตามการคาดการณ์ในปี 2554 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 33,495คน

ในปี 2551 นักท่องเที่ยวรัสเซียลดลง 3,413 คน จากปี 2550 หรือคิดเป็นร้อยละ 5.45 และถัดมาในปี 2552 นักท่องเที่ยวรัสเซียเพิ่มขึ้นสูงแบบก้าวกระโดดมากกว่าปี 2551 จำนวน 45,794 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 73.14 และจำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียยังทะยานสูงขึ้นอีกในปี 2553 จำนวน 43,545 คน หรือร้อยละ 40.17

สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียที่เดินทางเข้ามาในภูเก็ต ในปี 2554 คาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปี 2553 โดยได้รับการประมาณการว่าจะเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 200,000 คน หรือนับเป็นการขยายตัวประมาณร้อยละ 31.6 ซึ่งมีผลจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวโลก และความเข้มแข็งของปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวของภูเก็ต เช่น การขยายตัวในการลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม และการมีสินค้าท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม นันทนาการ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (บริการทางการแพทย์/สปา) เป็นต้น

ข้อมูลจากกงสุลรัสเซียประจำจังหวัดภูเก็ต

นายสุภกิต เจียรวนนท์ กงสุลกิตติมศักดิ์รัสเซีย ประจำจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่นายสุภกิต เจียรวนนท์ กงสุลกิตติมศักดิ์รัสเซีย ประจำจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ให้ข้อมูลว่า บรรยากาศการท่องเที่ยวของภูเก็ตค่อนข้างดี มีนักท่องเที่ยวและกรุ๊ปทัวร์รัสเซียเดินทางเข้ามามาก ซึ่งชาวรัสเซียจะทำธุรกิจหลายอย่าง ทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจทัวร์ ธุรกิจโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์รัสเซีย ไลฟ์สไตล์ชาวรัสเซียจะนิยมอยู่กันเป็นชุมชน เช่น บริเวณบ้านใสยวน ในหาน ราไวย์ และในอำเภอเมืองภูเก็ต ในช่วงไฮซีซั่นปลายปีนี้คาดว่ากลุ่มทุนรัสเซียจะเข้ามาลงทุนอสังหาฯ มากขึ้นอีก

รวมถึงการทุ่มทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ เช่น โรงแรมระดับ 5 ดาว และรีสอร์ตริมหาดไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ชื่อโครงการไม้ขาว ดรีม วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ทั้งยังขยายการลงทุนไปที่บริเวณหาดเขาปิหลาย ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงาอีกด้วย โดยใช้ชื่อว่าโครงการไม้ขาว ดรีม รีสอร์ท แอนด์ สปา นาใต้ พังงา มูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท และมีการเทกโอเวอร์โรงแรมขนาด 80-90 ห้อง ราคา 200-300 ล้านบาท ไปแล้ว 2-3 โรงแรมในย่านป่าตอง และกะรน เพื่อปรับปรุงและรองรับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เพิ่มขึ้น

นักท่องเที่ยวไฮเอนด์จะมาจากกรุงมอสโก และนิยมซื้อบ้านราคา 50-70 ล้านบาท ส่วนระดับกลางนิยมซื้อที่พักราคาไม่เกิน 6 ล้านบาท โซนที่ชาวรัสเซียชอบอาศัย ได้แก่ อ่าวฉลอง ราไวย์ ในหาน ป่าตอง กะตะและกะรน ขณะนี้มีการลงทุนโครงการวิลล่า 4-5 ราย คนรัสเซียชอบนิสัยคนไทยยิ้มต้อนรับ อากาศที่ภูเก็ตดีกว่ารัสเซียมาก ที่โน่นหนาวทั้งปี ฉะนั้นทำอย่างไรจะอยู่ภูเก็ตได้ทั้งปี ถ้าพักโรงแรมก็สู้ราคาไม่ไหว จึงเริ่มซื้อบ้านมากขึ้น นอกจากนี้ค่าเงินรูเบิลก็ไม่ได้อ่อนไหวไปตามเศรษฐกิจโลก และเขากำลังรวยขึ้นจากการขายน้ำมันและก๊าซ

ในปัจจุบันมีสายการบิน 2 แห่ง ที่เปิดเที่ยวบินตรงจากรัสเซียสู่ภูเก็ตโดยไม่ต้องแวะกรุงเทพมหานคร สัปดาห์ละ 3-4 เที่ยวบิน และมีนักท่องเที่ยวจากรัสเซียจำนวนมากและมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ผู้ประกอบการชาวรัสเซียในพื้นที่มีจำนวนมากหรือประมาณ 30 กว่าบริษัท สำหรับในปัจจุบันทางกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำจังหวัดภูเก็ต กระบี่และพังงา พยายามให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องโดยให้ไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น การตรวจสอบในอนุญาตการก่อสร้างอาคาร เพราะในช่วงที่ผ่านมาอาจจะถูกหลอกลวงหรือโกง นอกจากนี้ยังดูแลให้พบกับบริษัทก่อสร้างหรือสำนักงานทนายความ ที่ถูกต้อง เพื่อให้ชาวรัสเซีย ได้ทำธุรกิจอย่างสบายใจด้วย

ธุรกิจจากเงินทุนรัสเซียที่เปิดในภูเก็ต

Palazzo Theatre and Restaurant

Palazzo Theatre and Restaurant คือการผสมผสานที่มีเอกลักษณ์ ระหว่างการนำภัตตาคารชั้นเลิศมาพบกับเฟิร์สคลาสเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จนเกิดผลลัพธ์เป็นปรากฎการณ์ใหม่ที่คุณจะได้อิ่มกับโชว์สุดตระการตา และอร่อยกับอาหารจานโปรด ณ สถานที่แห่งเดียวกัน

ตลอดระยะเวลาเกือบสามชั่วโมง หลังจากที่คุณได้ก้าวย่างผ่านประตูของโรงละครแห่งนี้ ก็จะได้พบกับความสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจ ที่อัดแน่นไปด้วยการแสดงจากบทประพันธ์เสียดสี ดาราตลก เพลงเต้นรำ โชว์กายกรรม นักร้องเสียงโซปราโน่ และนักมายากล เรียกได้ว่าทั้งนักแสดงและคุณภาพของสิ่งที่คุณจะได้รับชมนั้นอยู่ในระดับสากล ซึ่งไม่จำเป็นต้องตีตั๋วเครื่องบินไปรับชมไกลถึงอีกฟากโลก พร้อมกันนั้นอาหารแต่ละเซ็ทก็จะถูกทยอยนำมาเสิร์ฟเติมเต็มให้มื้อดินเนอร์ของคุณสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ไม้ขาวดรีม

Maikhao Dream Hotel and Resort Brand ได้เปิดตัวรีสอร์ทสุดหรูระดับ 5 ดาว ติดชายหาดถึง 2 แห่งที่ หาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต และหาดนาใต้ จ.พังงา โดยได้สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมบนพื้นที่เขตร้อนที่สวยงาม และซับซ้อนไปด้วยงานศิลปะในการออกแบบสุดปราณีต เพื่อมอบสถานที่พักผ่อนแสนสบายในฝันแก่นักท่องเที่ยว

รีสอร์ทมีเอกลักษณ์ ของสไตล์ไทยประยุกต์ซึ่งผสมผสานความเป็นไทยอันสง่างามและความทันสมัยได้อย่างลงตัว พร้อมเน้นการให้บริการที่ดีเยี่ยมสะดวกสบาย เพื่อผู้มาพักจะได้รับการดูแลอย่างดีตลอดการเข้าพักและประทับใจในการต้อนรับแบบไทย ห้องพักทั้งหมดมีดีไซน์ที่สะท้อนความเป็นไทย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เหมาะสำหรับผู้ที่มาพักผ่อนในวันหยุด วันสุดสัปดาห์ พร้อมครอบครัว หรือแม้แต่สำหรับคู่ฮันนีมูนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและบรรยากาศโรแมนติก

กูรูคุยเฟื่องเรื่องรัสเซีย

นายวิทูรย์ หินแก้ว

นายวิทูรย์ หินแก้ว ผู้ก่อตั้งชมรมมัคคุเทศก์ภาษารัสเซียแห่งประเทศไทย และอาจารย์พิเศษ ศูนย์รัสเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ซึ่งมีประสบการณ์เป็นไกด์รัสเซียอาชีพยาวนาน 18 ปี และเดินทางไปใช้ชีวิตที่แดนหมีขาวถึง 4 ปีเต็ม อีกทั้งการันตีคุณภาพด้วยรางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่นภาษารัสเซียในงาน Thailand Tourism Award 2004ให้สัมภาษณ์พิเศษกับเรา เพื่อช่วยคลายปมข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย

ทำไมคนรัสเซียถึงได้แห่มาที่ภูเก็ตมากขนาดนี้?
เพราะภูเก็ตมีอากาศที่ร้อน มีน้ำทะเลที่อุ่น ซึ่งแตกต่างกับที่รัสเซียมากๆ ที่โน่นเวลาหนึ่งปีมีฤดูหนาวถึง 8 เดือน คนรัสเซียชอบทะเลมาก และมักจะเลือกมาท่องเที่ยวในเมืองตากอากาศทั่วโลก ซึ่งภูเก็ตก็เป็นเป้าหมายสำคัญระดับโลก สาเหตุที่พวกเขามามากขึ้น ก็เพราะภูเก็ตเดินทางไปเปิดโรดโชว์ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่โน่นเยอะขึ้น รวมถึงเที่ยวบินตรงมาภูเก็ตจากเดิมที่มีเฉพาะหัวเมืองใหญ่ในรัสเซีย ตอนนี้ในเมืองเล็กๆ ก็บินตรงมาภูเก็ตได้แล้ว

ปัจจัยดึงดูดให้คนรัสเซียมาเที่ยวที่นี่?
หากเทียบกับค่าเงินในบ้านเค้า การมาเที่ยวที่นี่ถือว่าราคาถูกมาก ชาวรัสเซียในฐานะระดับใดก็สามารถมาเที่ยวกันได้ รวมถึงที่ภูเก็ตมีที่พักหลากหลายระดับทั้งเกสเฮ้าส์ราคาประหยัด จนถึงโรงแรมระดับหรูหรา และที่สำคัญคนไทยยิ้มเก่ง รักในงานบริการซึ่งเค้าประทับใจในจุดนี้มาก

รัสเซียไลฟ์สไตล์ในการมาท่องเที่ยวเป็นอย่างไร?
โดยส่วนมากจะนิยมซื้อแพ็คเกจการท่องเที่ยว และเดินทางมาที่ภูเก็ตประมาณ 2-3 สัปดาห์ โดยจะเข้ามามากที่สุดในช่วงเดือนตุลาคม – เมษายน เพราะช่วงนั้นที่รัสเซียอากาศหนาวเหน็บมาก นอกจากชายหาดแล้วพวกเขาจะชอบเที่ยวเพื่อหาความบันเทิง เช่น ภูเก็ต แฟนตาซี ภูเก็ต ไซม่อน คาบาเร่ต์ รวมถึงสถานเริงรมย์ต่างๆ ตอนนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวรัสเซียจะไม่ได้มีเฉพาะกลุ่มที่กระเป๋าหนักเหมือนในอดีต แต่ส่วนใหญ่ที่มาจะเป็นกลุ่มแบ็คแพ็คเกอร์ ที่เน้นความประหยัด

ทำไมท่าทางคนรัสเซียจึงดูไม่ค่อยเป็นมิตร?
ต้องมองย้อนกลับไปที่บ้านเมืองของเค้า ซึ่งมีการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ และมีสภาพอากาศที่อุณหภูมิหนาวติดลบ ทำให้อุปนิสัยและการแสดงออกจะดูเร่งรีบจริงจัง กระตือรือร้น และมีระเบียบวินัย ซึ่งในสายตาคนภายนอกอาจจะดูเสมือนว่ามีท่าทีแข็งกร้าวหรือไม่เป็นมิตร แต่แท้จริงแล้วหากทำความรู้จักกันเขาจะเป็นกันเอง ใครดีมาก็ดีตอบ ไม่เอารัดเอาเปรียบ และนอบน้อมถ่อมตน

สถานการณ์ปัญหาไกด์เถื่อนในภูเก็ต?
สถานการณ์นี้เกิดจากระบบที่บิดเบี้ยว เพราะว่าภาครัฐคาดหวังเพียงแค่จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามา ทำให้มีการเปิดเสรี และมอบสิทธิพิเศษมากมายแก่นักท่องเที่ยว จึงมีชาวรัสเซียเข้ามาจำนวนมหาศาล และเปิดธุรกิจทัวร์ขึ้นมาเอง พร้อมใช้ชาวรัสเซียเป็นไกด์ ไม่ใช้บริการไกด์ชาวไทย ทำให้พวกเราไม่มีงานทำ และได้พยายามเรียกร้องต่อสู้มาหลายปีแล้ว แต่ก็ไม่เป็นผล ผมขอแสดงทัศนะว่าอย่างไรก็ตาม ไกด์ชาวไทยคลาสสิคที่สุดแล้ว แม้ว่าเราจะพูดรัสเซียไม่สมบูรณ์เท่าเจ้าของภาษา แต่เราคือเจ้าบ้าน เจ้าของพื้นที่ตัวจริง ผมกล้ายืนยันว่านักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเค้าก็ต้องการไกด์ชาวไทยให้เป็นผู้นำเที่ยวมากกว่า ในฐานะไกด์คนหนึ่งผมขอวิงวอนให้ภาครัฐลงมาแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงใจ และช่วยเปิดพื้นที่ให้ไกด์รัสเซียที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ทำงานมากขึ้น โดยวิธีการเลิกอะลุ้มอะล่วยให้ไกด์ที่ผิดกฎหมาย และหันกลับมาปกป้องคนไทยด้วยกัน

ปัญหาอื่นๆ ที่พบจากนักท่องเที่ยวรัสเซีย?
คงจะเป็นเรื่องการแสดงออก เพราะคนรัสเซียส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวล้วนต้องการมาแสวงหาความบันเทิง จึงค่อนข้างดื่มของมึนเมาอย่างหนัก และอาจจะมีพฤติกรรมเสียงดัง ไม่สุภาพ ดูก้าวร้าว ซึ่งในส่วนนี้ก็อยากจะให้ผู้ที่ได้พบเห็นเข้าใจพวกเขาและอธิบายให้เข้าใจ แต่อีกประเด็นที่ควรจะต้องห้ามปรามก็คือ การแต่งกายชุดวาบหวิว เข้าไปเที่ยวสถานที่ทางศาสนา ซึ่งเป็นภาพที่ไม่เหมาะสม ในส่วนนี้ไกด์หรือตำรวจท่องเที่ยวอาจจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับนักท่องเที่ยว

ช่วยแนะนำหน่อยว่าธุรกิจประเภทไหนที่ทำแล้วจะโดนใจคนรัสเซีย?
เท่าที่มีอยู่ทุกวันนี้ก็นับว่าหลากหลาย แต่ถ้าจะให้แนะนำเป็นพิเศษก็คงจะเป็น สปาเพื่อสุขภาพ, ร้านอาหารซีฟู้ด, เสื้อผ้าสำเร็จรูป,โรงแรมที่เน้นความเป็นส่วนตัวแวดล้อมด้วยธรรมชาติ, สถานบันเทิงที่มีโชว์การแสดง, บาร์ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งที่กำลังมาแรงคือ ธุรกิจจัดงานแต่งงาน และเมดิคัล ทัวร์ (ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ)

เด็กรุ่นใหม่ควรจะเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?
หากชั่งใจแล้วว่าเทรนด์การท่องเที่ยวในปัจจุบันเรื่อยไปจนถึงอนาคต “ภาษารัสเซีย” คือความสามารถพิเศษที่ดึงดูดความต้องการจากตลาดงาน ก็จะต้องเรียนอย่างอดทนถึงที่สุด เพราะเป็นภาษาที่ยากมาก ต้องใช้ความพยายามสูง ไม่แนะนำให้เรียนแบบครูพักลักจำ แค่พอใช้งานได้ผิดๆ ถูกๆ แต่ต้องเรียนแบบมีหลักการ และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เพราะหากทำสำเร็จจะเป็นที่ต้องการอย่างสูงในหลากหลายอาชีพเลยทีเดียว

ท้ายสุดมีอะไรอยากจะฝาก?
นอกจากที่เราจะต้องเอาอกเอาใจนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้ว เราต้องคาดหวังให้พวกเขาสร้างความประทับใจให้กับเราด้วย อย่าแค่เดินทางมาเพื่อทิ้ง “ขยะ” ให้กับบ้านเมืองเรา มันต้องเป็นการให้และรับในเวลาเดียวกัน สำหรับผมนั่นคือ การพัฒนาวงการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

มารู้จักชาวรัสเซียกันเถอะ

รัสเซีย

ผู้ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับชาวรัสเซียที่ควรจะรู้จักข้อปฏิบัติและธรรมเนียมของชาวรัสเซีย ได้แก่ พนักงานสายการบินภาคพื้นดิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานโรงแรม บริกรในร้านอาหาร มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบธุรกิจการค้าและบริการที่ชาวรัสเซียไปใช้บริการเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่การท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและตำรวจท่องเที่ยว เป็นต้น บุคคลเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในประเทศรัสเซีย แต่ถ้าหากรู้จักธรรมเนียมประเพณีของชาวรัสเซียและนำมาปฏิบัติต่อชาวรัสเซียที่เดินทางมาประเทศไทยแล้ว ก็จะเป็นเสน่ห์ให้ชาวรัสเซียได้จดจำไปอีกนาน การรู้จักธรรมเนียมปฏิบัติและข้อห้ามต่างๆ ของชาวรัสเซียนั้นเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐาน และหากนำไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดีก็จะส่งผลดีต่อการศึกษาและการทำงานโดยตรง

ปูตินลักษณะนิสัยของชาวรัสเซีย
ผู้คนมักจะพบว่าชาวรัสเซียเป็นชนชาติที่ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส ดูไม่เป็นมิตรและน่ากลัว แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าชาวรัสเซียเป็นชนชาติที่ไม่เป็นมิตรและโหดร้าย ในทางตรงกันข้ามหากได้สัมผัสกับชาวรัสเซียอย่างลึกซึ้งแล้วจะพบว่าชาวรัสเซียชอบคบเพื่อนและใจดี เพียงแต่การระมัดระวังคนที่ไม่รู้จักมากเกินไป ทำให้คนต่างวัฒนธรรมเห็นว่าชาวรัสเซียเป็นคนที่คบยาก ซึ่งก็เป็นจริงตามนั้น แต่เมื่อได้คบเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็จะพบว่าเป็นอีกบุคลิกหนึ่งที่ตรงกันข้าม เพราะจะเห็นว่าชาวรัสเซียเป็นคนรักสนุก ยิ้มแย้มแจ่มใส ขี้เกรงใจ จริงใจ และชอบช่วยเหลือ

ความสัมพันธ์กับเวลา
ชาวรัสเซียถือว่าการมาสายประมาณ 10 นาทีเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าเป็นการนัดพบที่สำคัญก็ถือว่าผิดมารยาท จากการที่ไม่ค่อยเคร่งครัดเรื่องเวลาจะเห็นว่าเครื่องบินหรือรถไฟในรัสเซียจะออกช้าเป็นประจำ ดังนั้นในการนัดพบที่ไม่ค่อยสำคัญชาวรัสเซียจะกล่าวถึงเวลานัดโดยประมาณ เช่นประมาณ 1 ทุ่มเป็นต้น แต่ถ้าหากนัดพบกับผู้ใหญ่หรือเจ้านาย ผู้น้อยต้องไปให้ตรงเวลาในขณะที่ผู้ใหญ่อาจมาสายได้ ในการไปเป็นแขกชาวรัสเซียนั้น การไปก่อนเวลาถือเป็นเรื่องไม่เหมาะสม เพราะเจ้าบ้านอาจจะยังไม่พร้อมที่จะต้อนรับ ด้วยต้องเตรียมการต้อนรับทุกอย่างด้วยตนเอง

ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง
ในสังคมการทำงานหัวหน้าจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จและมักจะใช้อำนาจดังกล่าวกับลูกน้อง จนมีคำพูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ว่า “แกเป็นนายฉันเป็นไอ้โง่…ฉันเป็นนายแกเป็นไอ้โง่” ในรัสเซียลูกน้องจะไม่แสดงตัวว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อนาย ในขณะที่นายสามารถแสดงออกดังกล่าวได้ และมักจะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันขึ้นหากความสัมพันธ์ระหว่างนายกับลูกน้องกลายเป็นความสัมพันธ์ฉันเพื่อน และลูกน้องแสดงความเป็นกันเองกับนายในสถานการณ์ที่เป็นทางการ โอกาสเดียวที่ทั้งนายและลูกน้องจะดูมีความเท่าเทียมกันคือในการกินดื่ม ซึ่งชาวรัสเซียนิยมฉลองโอกาสต่างๆ ในที่ทำงานหลังเลิกงาน เช่นวันครบรอบวันเกิด ครบรอบวันแต่งงาน วันตายของเพื่อนร่วมงาน การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง หรือการสำเร็จการศึกษาของเพื่อนร่วมงาน ในโอกาสนี้ทั้งนายและลูกน้องจะกินดื่มและพูดคุยกันอย่างสนิทสนม

ความสัมพันธ์กับงาน
ชาวรัสเซียเป็นคนที่ไม่ค่อยเคร่งเครียดกับงาน เหตุนี้ระหว่างทำงานจึงมักจะมีการหยุดพักดื่มน้ำชากาแฟสลับกับการทำงาน ด้านวินัยในการทำงานก็ไม่เคร่งครัด เพราะอาจจะมาทำงานช้าแต่เลิกงานตรงเวลา ไม่นิยมทำงานเกินเวลา นอกเวลา หรือเกินหน้าที่ ทั้งยังนิยมใช้อำนาจหน้าที่การงานอำนวยประโยชน์ให้แก่ตนและพวกพ้อง อาทิ หากทำงานในด้านการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคก็มักจะนำเอาสินค้านั้นไปใช้ที่บ้านหรือแจกจ่ายให้เพื่อนๆ และญาติๆ ใช้ด้วย

มารยาททางสังคม
ชาวรัสเซียจะสนทนากับคนรู้จักในระยะที่ใกล้และกับคนที่ไม่รู้จักในระยะที่ไกล ในการยืนเข้าแถวเพื่อต่อคิวต่างๆ ชาวรัสเซียมักจะยืนห่างกัน ผู้ชายรัสเซียที่รู้จักกันแล้วหรือต้องทำความรู้จักกันเมื่อพบกันจะเดินเข้ามาประชิดตัวก่อนจึงจับมือขวา การบีบมือแรงแสดงถึงมิตรภาพที่แนบแน่น (ในกรณีที่รู้จักกันดีแล้ว) และตอนลาจากก็ต้องจับมือด้วย ส่วนสตรีนั้นจะไม่นิยมจับมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างบุรุษและสตรีแต่จะก้มศีรษะเล็กน้อยในเวลาพบกันและลาจากกัน ยกเว้นในกรณีที่สนิทสนมกันจะมีการหอมแก้มกันทั้งระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงและผู้หญิงกับผู้ชาย ในการพบกันหรือทำความรู้จักกันระหว่างบุรุษกับสตรี หากสตรีรัสเซียต้องการแสดงให้เห็นว่าตนเองมีความทันสมัยและมั่นใจในตนเองจะเป็นฝ่ายยื่นมือให้บุรุษจับ ส่วนบุรุษนั้นต้องรอให้สตรียื่นมือมาก่อนจึงสามารถยื่นมือไปจับได้ การจับมือสตรีต้องไม่บีบมือ เพียงแค่สัมผัสเบาๆ แล้วปล่อยมือ ในขณะที่สนทนากันตามธรรมเนียมชาวรัสเซียจะจ้องตาคู่สนทนา แต่ไม่จำเป็นต้องจ้องตลอดเวลา ระหว่างที่สนทนาชาวรัสเซียอาจแตะมือ แขนหรือไหล่คู่สนทนาได้

ตลอดการพบปะทำความรู้จักและลาจากกันของชาวรัสเซียอาจจะไม่มีการยิ้มเลยก็ได้ การยิ้มสำหรับชาวรัสเซียไม่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพบกันหรือลาจาก ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าหากเรายิ้มให้แล้วแต่ชาวรัสเซียไม่ยิ้มตอบ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าชาวรัสเซียไม่ยินดีที่ได้พบหรือไม่ยินดีที่จะมีความสัมพันธ์ด้วย เนื่องจากชาวรัสเซียคิดว่าการพูดไปยิ้มไปดูเป็นการไม่ให้ความสำคัญกับงาน (การเจรจาหรือการสร้างความสัมพันธ์) หรือเห็นว่าการสนทนาเป็นเรื่องตลกหรือสนุกไม่จริงจังกับสิ่งที่ได้พูดคุยกัน ดังนั้นชาวรัสเซียจึงไม่นิยมยิ้มหรือหัวเราะเวลาที่สนทนากันอย่างเป็นทางการ

ขอบคุณข้อมูลจาก อ.ดร. รมย์ ภิรมนตรี หัวหน้าภาควิชาศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรียนภาษารัสเซียกันเลยดีมั้ย!

ครูน้อง ศิริกุล บุตรรัตน์
ครูน้อง ศิริกุล บุตรรัตน์

ตอนนี้แวดวงการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต กำลังตื่นตัวกับกระแสนักท่องเที่ยวรัสเซียไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าแวดวงการท่องเที่ยว เพราะในอนาคตภาษารัสเซีย มีแนวโน้มว่าจะเป็นภาษาลำดับที่ 2 หรือ 3 ที่เด็กๆ รุ่นใหม่ควรจะต้องศึกษาต่อจากภาษาอังกฤษหรือจีน เพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับตนเองบนเวทีการทำงาน

ครูน้อง ศิริกุล บุตรรัตน์ ผู้จัดการโรงเรียนภาษาภูเก็ตไชเนนซิส หนึ่งในสถาบันที่เริ่มเปิดคอร์สสอนภาษารัสเซียขึ้นมาประมาณ 1 ปี ให้ทัศนะว่า ในจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ซึ่งหลีกหนีกับการใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารไปไม่ได้ เนื่องจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของเรา จำเป็นจะต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ดังนั้นทางโรงเรียนจำเป็นต้องพัฒนาไปพร้อมกับสภาพความเป็นจริง เราจึงเริ่มต้นเปิดคอร์สสอนภาษารัสเซียขั้นพื้นฐาน เพื่อปูทางให้กับผู้คนกลุ่มต่างๆ ในภูเก็ต ที่จำเป็นต้องพูดคุยด้วยภาษานี้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนได้มีทักษะเบื้องต้นด้านอักขระและการออกเสียง เพื่อนำไปต่อยอดในการใช้สื่อสารกับชาวรัสเซีย สำหรับผู้สอนจะเป็นอาจารย์ชาวรัสเซีย ที่สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ เนื่องจากในการเรียนต้องแปลจากรัสเซียเป็นอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้รวดเร็วและง่ายขึ้น

ครูน้อง อธิบายต่ออีกว่า ตอนนี้กลุ่มผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน คือกลุ่มพนักงานโรงแรมและร้านอาหาร ซึ่งมีความต้องการทักษะภาษารัสเซียแบบเร่งด่วน เพื่องานบริการนักท่องเที่ยว โดยในกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา ยังไม่ค่อยมีผู้สนใจมากเท่าไหร่ อาจเพราะยังไม่เห็นความสำคัญที่ต้องจะต้องมาศึกษา หรือเพราะคิดว่าเป็นภาษาที่เรียนยากก็เป็นได้ แต่จากความน่าจะเป็นในไม่กี่ปีข้างหน้า กลุ่มเด็กๆ จำเป็นจะต้องเรียนภาษารัสเซียขั้นพื้นฐานเพื่อประดับความรู้ไว้ก่อน แล้วในอนาคตหากตัดสินใจเลือกทำงานที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย จึงค่อยนำไปขยายผลเพื่อศึกษาอย่างจริงจัง เพราะครูคิดว่าในปัจจุบันจำนวนผู้เรียนภาษาอังกฤษและจีนมีจำนวนมาก และอาจจะล้นตลาดงานในอนาคต เพราะฉะนั้นการจะเลือกศึกษาภาษาที่มีผู้เรียนไม่มากนัก แต่ตลาดมีความต้องการสูง เช่น รัสเซีย จะเป็นอาวุธทางปัญญาชั้นยอด ซึ่งทำให้เป็นที่ต้องการตัวในตลาดงาน

คุณควรรู้: ครูน้อง ฝากเรามาบอกว่า องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการมาเรียนภาษารัสเซีย ก็คือ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพราะหากคุณอ่าน เขียน หรือแปลภาษาอังกฤษได้ จะทำให้กระบวนการเรียนภาษารัสเซียรวดเร็วยิ่งขึ้น และอีกอย่างที่จำเป็นที่สุดเช่นกัน ก็คือ อย่ายอมแพ้กับความยากของภาษารัสเซีย ทั้งตัวอักษรและการออกเสียง เพราะว่าครั้งหนึ่งภาษาจีนที่ขึ้นชื่อว่ายากมากที่สุดในโลก ชาวภูเก็ตยังสามารถร่ำเรียนจนเก่งกาจได้เพราะความตั้งใจจริง

ขอบคุณโรงเรียนภาษาภูเก็ตไชเนนซิส – 123/3-5 ถ.ปฏิพัทธ์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. (076) 354272

ภาษารัสเซียภาษารัสเซียภาษารัสเซียภาษารัสเซีย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.