ผลประกวดภาพถ่าย “โครงการสวยด้วยเลนส์ เด่นที่ราไวย์”

ผลประกวดภาพถ่าย “โครงการสวยด้วยเลนส์ เด่นที่ราไวย์”

ผลประกวดภาพถ่าย “โครงการสวยด้วยเลนส์ เด่นที่ราไวย์”

วันนี้ (29 ส.ค. 57) ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลราไวย์ นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานการตัดสินภาพถ่าย “โครงการสวยด้วยเลนส์ เด่นที่ราไวย์” โดยมีกรรรมการตัดสินจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม อาทิ นายบุญรัตน์ อภิวันทนากร ประธานชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ต นายโสภณ เคี่ยมการ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการรักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตและกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายอรุณ กล่าวว่า เทศบาลตำบลราไวย์ กำหนดจัดโครงการสวยด้วยเลนส์ เด่นที่ราไวย์ โดยการประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวและวิถีชีวิตในตำบลราไวย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลราไวย์ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น โดยแบ่งการประกวดภาพถ่าย เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในตำบลราไวย์ โดยเน้นที่สภาพทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวมากกว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้น และประเภทวิถีชีวิต หมายถึง ภาพถ่ายที่เน้นการดำเนินชีวิตของประชาชนในตำบลราไวย์ ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด คือ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน นักท่องเที่ยวชาวไทย รวมถึงช่างภาพ โดยกำหนดส่งภาพตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2557 และทำการตัดสินในวันนี้ (29 ส.ค. 57)

สำหรับผลการประกวดปรากฏว่า ที่ 1 ได้แก่ สรุปผลการประกวดภาพถ่ายโครงการสวยด้วยเลนส์เด่นที่ราไวย์ ประจำปี 2557 ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ​รางวัล ชนะเลิศ ​​​เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และบัตรสมนาคุณ ​ชื่อภาพ movement of cloud ​สถานที่ หาดราไวย์​ได้แก่​นายนพดล ไกรสุวรรณสาร​

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ​เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ​ชื่อภาพ ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ​สถานที่ หาดในหาน​ได้แก่ นางสาวธีร์ฎา นาวีว่อง /​รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ​เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลชื่อภาพ ผุพัง​ สถานที่ หาดบางคณฑี ได้แก่ นายจิฑาวัฒน์ ชาญปราณีต / ​รางวัล ชมเชย 3 รางวัล​​เงินรางวัล ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร ​​ชื่อภาพ ศิลปะของธรรมชาติ​สถานที่ หาดในหาน​ได้แก่ นางสาวอุดมศรี ศิริปัญญาวงศ์ , ​ชื่อภาพ อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ​สถานที่ หาดยะนุ้ย ​ได้แก่ นายกฤตย์ วรรณสมานกุล และ​ชื่อภาพแสงสีแหลมพรหมเทพยามค่ำคืน สถานที่ แหลมพรหมเทพ ได้แก่ นายศิริเลิศ ผลสิน

ส่วนประเภทวิถีชีวิต ​รางวัล ชนะเลิศ ​​เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และบัตรสมนาคุณ ชื่อภาพ เรือแห่งชีวิต​ ​สถานที่ หมู่บ้านชาวไทยใหม่ราไวย์ ได้แก่ นายศุภการ พินิจ​ / ​รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ​เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ​ชื่อภาพ จับปูยามเช้า​สถานที่ หาดราไวย์​ได้แก่ นายชูศักดิ์ อุทัยภาณุมาศ / ​รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ​เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ​ชื่อภาพ ถักไซพันเกี่ยว​ ​สถานที่ หน้าหาดหมู่บ้านชาวไทยใหม่ราไวย์ ​ได้แก่ นางสาวรดา นาวีว่อง ส่วน​รางวัล ชมเชย 3 รางวัล​​เงินรางวัล ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร​​ชื่อภาพ ประมงพื้นบ้าน​​สถานที่ หาดราไวย์​ได้แก่ นายประพันธ์ ไกรศักดาวัฒน์ / ​ชื่อภาพช่วยแลเรือให้พ่อ​ สถานที่หาดราไวย์​ได้แก่ นายกำพล จินดาพล / ​ชื่อภาพถักไซ ​​สถานที่หมู่บ้านชาวไทยใหม่ราไวย์​ได้แก่ นางสาวธีร์ฎา นาวีว่อง

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.