กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “สวยด้วยเลนส์ เด่นที่ราไวย์”

กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “สวยด้วยเลนส์ เด่นที่ราไวย์”

กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “สวยด้วยเลนส์ เด่นที่ราไวย์”

วันนี้ (24 ก.ค. 57) ที่ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต นายพงศ์ศักดิ์ เจริญวงศ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว และนางสาวศศิธร ณ นคร นักพัฒนาการท่องเที่ยว 6 ว ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามโครงการ “สวยด้วยเลนส์ เด่นที่ราไวย์” จากเทศบาลตำบลราไวย์ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายตามโครงการดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย นายโสภณ เคี่ยมการ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต นายบุญรัตน์ อภิวันทนากร ประธานชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ต น.ส. จุฑารัตน์ นิลหัตถ์ พนักงานการตลาด 6 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ร่วมประชุม

นางสาวศศิธร กล่าวว่า เทศบาลตำบลราไวย์ กำหนดจัดโครงการสวยด้วยเลนส์ เด่นที่ราไวย์ โดยการประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวและวิถีชีวิตในตำบลราไวย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลราไวย์ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น โดยแบ่งการประกวดภาพถ่าย เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในตำบลราไวย์ โดยเน้นที่สภาพทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวมากกว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้น และประเภทวิถีชีวิต หมายถึง ภาพถ่ายที่เน้นการดำเนินชีวิตของประชาชนในตำบลราไวย์ ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด คือ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน นักท่องเที่ยวชาวไทย รวมถึงช่างภาพ โดยสามารถส่งภาพด้วยตัวเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หรือ ส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บที่มุมซองว่า “ส่งภาพเข้าประกวด” จ่าหน้าซองถึง สำนักงานเทศบาลตำบลราไวย์ หมู่ที่ 6 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130 ซึ่งผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและกติกาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ที่ ห้องสำนักปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.rawai.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 โดยจะทำการตัดสินในวันที่ 29 สิงหาคม 2557

สำหรับเงินรางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยว รางวัลชนะเลิศโล่รางวัล + เงินรางวัล 6,000 บาท และบัตรสมนาคุณ (ห้องพักโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ 1 คืน จากหนังสือพิมพ์ภูเก็จอันดามัน) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล + เงินรางวัล 4,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัล + เงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลชมเชย 3 รางวัล ใบประกาศ + เงินรางวัล ๆ ละ 1,000 บาท ประเภทวิถีชีวิต รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล + เงินรางวัล 6,000 บาท และบัตรสมนาคุณ (ร้านอาหาร 154 รอยัลภูเก็ตซิตี้ มูลค่า 500 บาท 2ใบ จากหนังสือพิมพ์ภูเก็จอันดามัน) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1โล่รางวัล + เงินรางวัล 4,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2โล่รางวัล + เงินรางวัล 3,000 บาทรางวัลชมเชย 3 รางวัล ใบประกาศ + เงินรางวัล ๆ ละ 1,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ หมายเลขโทรศัพท์ 076-613801 ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.rawai.go.th

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.