จุดชมลิงแสม เกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต

จุดชมลิงบริเวณถนนเทพประทาน หมู่ 1 บ้านเกาะสิเหร่  ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต  เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากคนในพื้นที่ ที่นำบุตรหลานมาดูลิงในช่วงวันหยุดหรือช่วงเย็นๆของทุกวัน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวจะมีลิงออกมากินอาหาร ที่ชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวนำไปให้จำนวนมาก โดยลิงที่นี่จะเป็นลิงพันธุ์แสม

ซึ่งปัจุบันทางเทศบาลตำบลรัษฎาได้มีการจัดทำโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสร้างแหล่งท่องเที่ยวศึกษาระบบนิเวศขึ้น เพื่อจะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งยังจะช่วยแก้ไขปัญหาลิงซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณป่าชายเลนดังกล่าว และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการที่ลิงออกมาหาอาหารกินอีกด้วย

ทั้งนี้ได้มีการเร่งดำเนินการจัดระเบียบร้านค้าให้มีความสวยงามและอยู่ในพื้นที่ที่กำหนด รวมทั้งจัดเก็บขยะในคลองกั้นระหว่างป่าชายเลนกับถนน รวมถึงปรับแต่งสภาพภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม อีกทั้งจะมีการสร้างสะพานเข้าไปในป่าชายเลนซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ และสร้างศาลาเพื่อชมและศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน

จังหวัดภูเก็ตมุ่งหวังว่าบริเวณดังกล่าวจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต ที่นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมลิงแล้ว ยังสามารถเข้าไปศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน รวมทั้งยังเป็นการช่วยกันรักษาชีวิตของลิงในพื้นที่ดังกล่าวด้วย เพราะหากมีการสร้างสะพานเข้าไป นักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเข้าไปให้อาหารในป่าชายเลนได้

ลิงแสม

ลักษณะทั่วไป
ลิงแสมมีขนตามลำตัวสีน้ำตาล หางยาวกว่าความยาวของลำตัว ขนตรงกลางหัวมีลักษณะตั้งแหลมชี้ขึ้น ในประเทศไทยมีอยู่หลายชนิด ชนิดที่พบทางอ่าวไทยมีขนยาวเป็นจุกอยู่บนหัวขนมีสีเหลืองคล้ายลิงวอก ส่วนชนิดที่พบทางฝั่งทะเลอันดามันมีขนาดเล็กกว่าและหน้าดำ

พฤติกรรม
ลิงแสมชอบอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง สามารถว่ายน้ำและดำน้ำเก่ง ขณะดำน้ำจะลืมตาจับเหยื่อ ออกหากินตอนกลางวัน ลิงแสมเป็นลิงที่นำมาฝึกเล่นละครลิงได้ เมื่อมีอายุได้ราว 3-4 ปี จึงสามารถผสมพันธุ์ได้ ออกลูกครั้งละ 1 ตัว ลูกที่มีอายุน้อยจะเกาะติดแม่เสมอ

สถานภาพปัจจุบัน
เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535


View ที่กินที่เที่ยว จังหวัดภูเก็ต in a larger map

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.