Phuket Property Show 2013

Phuket Property Show 2013

Phuket Property Show 2013

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556 ที่ลานแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ร่วมกับเว็บไซต์ DDproperty.com จัดงานเปิดตัว Phuket Property Show 2013 โดยมี นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต เหล่าสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงาน

Phuket Property Show 2013

การจัดงาน Phuket Property Show 2013 ทางสมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจากบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ผู้ดำเนินการเว็บไซต์ DDproperty.com ในเครือ PropertyGuru Group และพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดภูเก็ต และเป็นหนึ่งกิจกรรมของทางสมาคมฯ ทีจัดเป็นประจำทุกปี

รวมทั้งยังเป็นย่างก้าวที่สำคัญในการแสดงศักยภาพของโครงการที่อยู่อาศัยใน จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงว่ามีมาตรฐานและคุณภาพที่สามารถดึงดูดผู้ ซื้อจากทั้งในพื้นที่และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ รวมไปถึงผู้ซื้อจากต่างประเทศที่กำลังให้ความสนใจในอสังหาริมทรัพย์บนเกาะ ภูเก็ตเป็นอย่างมาก และถือเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นภาคธุรกิจหลักของประเทศอีกแขนงหนึ่งด้วย

Phuket Property Show 2013

Phuket Property Show 2013

Phuket Property Show 2013

ชมอัลบั้มภาพ:http://events.phuketindex.com/phuket-property-show-2013-1269.html

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: