ททท.ภูเก็ต จัดกิจกรรมวอล์ค แรลลี่…กินลมชมเมืองเก่า

ททท.ภูเก็ต จัดกิจกรรมวอล์ค แรลลี่…กินลมชมเมืองเก่า

ททท.ภูเก็ต จัดกิจกรรมวอล์ค แรลลี่...กินลมชมเมืองเก่า

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 ที่บริเวณลาน 72 พรรษามหาราชินี เทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายชาญชัย ดวงจิตต์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต ร่วมกับ น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม วอล์คแรลลี่…กินลมชมเมืองภูเก็ต

ซึ่งทาง ททท.ภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต ชุมชนเมืองเก่าภูเก็จ มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต สมาคมเพอรานากัน พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว และบริษัทการบินไทย จำกัด จัดขึ้น บริเวณย่านเมืองเก่า ถนนถลาง ถนนกระบี่ ถนนสตูล ถนนดีบุก และซอยรมณีย์ โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 77 คู่ รวม154 คน

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจะมาเป็นคู่ จะต้องเดินไปตามเส้นทางบริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ต เพื่อสร้างการเรียนรู้ จากการตอบคำถามในรูปแบบรูปภาพ และการถ่ายภาพในเรื่องสถาปัตยกรรมชิโน –โปรตุกิส เครื่องแต่งกาย ภาษาถิ่น อาหารและขนมพื้นเมืองภูเก็ต พร้อมทั้งแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าของภูเก็ตทางสื่อออนไลน์ รูปแบบต่างๆ

ซึ่งผู้ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ภูเก็ต-กัวลาลัมเปอร์, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณและที่พัก 3 วัน 2 คืน, รองชนะเลิศเลิสอันดับ 2 ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณและตุ๊กตาน้องสุขใจ, รางวัลบู้บี้ ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณและตุ๊กตาน้องสุขใจ กระติกน้ำ และเสื้อ

นายชาญชัย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ …. กินลมชมเมืองภูเก็ต เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ต และสร้างความหลากลหายของสินค้าทางการท่องเที่ยวนอกจากหาดทรายชายทะเล

รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า ซึ่งเป้าหมายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ กลุ่มครอบครัว กลุ่มเยาวชน กลุ่มคนทำงาน และอื่นๆ

การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะสร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวย่านเมืองภูเก็ต และคาดว่าแหล่งท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตจะสามารถเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งเน้นเรื่อง Thainess

และกิจกรรมดังกล่าวจะสามารถมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเป้าหมายทางการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ทั้งการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวและการเพิ่มขึ้นด้านรายได้ในลำดับต่อไป นายชาญชัยกล่าวในที่สุดค

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.