จัดยิ่งใหญ่ “งานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 15

จัดยิ่งใหญ่ “งานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 15

จัดยิ่งใหญ่ “งานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 15
ขอบคุณภาพจาก “งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครภูเก็ต”

เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 7 ก.พ.57 บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ถนนถลาง อ.เมืองภูเก็ต ดร.ณรงค์ หงษ์หยก บุคคลผู้ทำคุณประโยชนด้านส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น พร้อมด้วย นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมกันเปิด “งานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 15” อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา โดยมี นางภาวิณี อินทุสุต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต น.ส.วรรณประภา สุขสมบูรณ์ รักษาการ ผอ.ททท.ภูเก็ต ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานทั้งจากภาครัฐ เอกชน หัวหน้าหน่วยงานราชการ ตลอดจนประชาชนชาวภูเก็ต และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเข้าร่วมงานจำนวนมาก และนอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารจาก อบจ.สุราษฎร์ธานี ผู้บริหารจากเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เทศบาลนครพัทลุง และเทศบาลเมืองท่าข้าม เข้าร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าวด้วย

น.ส.สมใจ กล่าวว่า การจัดงานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต เป็นงานซึ่งเทศบาลนครภูเก็ต ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ตวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต สมาคมเพอรานากัน ชุมชน OLD PHUKET TOWN (ย่านเมืองเก่าภูเก็ต) มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต มูลนิธิจุ๊ยตุ๋ยเต้าโบ้เก้ง สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต และเครือข่ายพันธมิตร จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 15โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ศิลปกรรมย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต ถนนถลาง ซอยรมณีย์ ถนนกระบี่ ถนนเทพกระษัตรี ถนนภูเก็ต และถนนพังงาเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ รวมถึงรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และเยาวชนได้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของมรดกทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และศิลปกรรม ถือเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์อัตลักษณ์เมืองให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเมือง อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

การจัดงานทุกครั้งที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยได้รับการตอบรับจากองค์กรต่างๆ ประชาชนในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ และในปัจจุบัน งานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต กลายเป็นงานประเพณีของนครภูเก็ต เสมือนเป็นกระจกเงาสะท้อนการเป็นตัวตนคนภูเก็ตอย่างแท้จริง เป็นการรวบรวมผสมผสานมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสร้างขึ้น

สำหรับกิจกรรมหลักๆ ในปีนี้ ประกอบด้วย ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม การสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี นิทรรศการของแต่แรก รถแต่แรก นิทรรศการการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์จังหวัดภูเก็ต การแสดง และการละเล่นต่างๆ ตามแนวถนน การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง อาหารและขนมโบราณ การแสดง Street Show ศิลปินเปิดหมวก การแสดงหุ่นสายเสมา ชุดเจ้าเงาะ รำวงโบราณ ชิโนผ่านเส้นสายปลายพู่กัน โดยศิลปินเมืองปีนัง Phuket Old Town Sketchwalk 2014 ถลาง คาเฟ่ พบกับมินิคอนเสิร์ต ศุ บุญเลี้ยง อุ้ย ระวิวรรณ และเจี๊ยบ วรรธนา กิจกรรม “เที่ยวล่อง ท่องเมือง ไหว้พระตรุษจีน” และร่วมลุ้นรับทองคำจากสติกเกอร์เข้าร่วมงานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต

นอกจากนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ได้นำการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มาให้พี่น้องประชาชนได้ชม เช่น การแสดงระบำ จากมณฑลหูหนาน การแสดงกังฟู จากนครเทียนจีน และการแสดงระบำดนตรี ร้องเพลงจากมองโกเลีย ให้พี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวได้ชมฟรีตลอด 3 วันของการจัดงาน ทั้งนี้ การจัดงาน “ตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต” ดังกล่าวทั้ง 3 วัน คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 80,000 คน มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท

ด้าน นายไมตรี กล่าวว่า การจัดงานงานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 15 เป็นการจัดงานที่ผสมผสานในหลากหลายมิติ เช่นมิติทางการท่องเที่ยว เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตอย่างเห็นได้ชัด มิติทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมของชาวจีนที่แผ่เข้ามาในภูเก็ต มิติทางสถาปัตยกรรม ชิโนโปตุกิส มิติของชุมชน สร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง และขอชื่นชุมทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดงานขึ้นอย่างยิ่งใหญ่

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.