84 พรรษา รำลึกพ่อ ทรงดนตรีภูเก็จ 2502

84 พรรษา รำลึกพ่อ ทรงดนตรีภูเก็จ 2502

สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมจัดงาน “84 พรรษา รำลึกพ่อ ทรงดนตรีภูเก็จ 2502” ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ณ รอยัล ภูเก็ต มารีน่า เพื่อเป็นการรำลึกและแสดงความจงรักภักดีที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ จังหวัดภูเก็ต และทรงดนตรี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในปี พ.ศ.2502

84 พรรษา รำลึกพ่อ ทรงดนตรีภูเก็จ 2502

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.