ตม.ภูเก็ต เปิดจุดบริการนักท่องเที่ยวเพิ่มที่ป่าตอง

ตม.ภูเก็ต เปิดจุดบริการนักท่องเที่ยวเพิ่มที่ป่าตอง

ตม.ภูเก็ต เปิดจุดบริการนักท่องเที่ยวเพิ่มที่ป่าตอง

ร.ต.อ.อังคาร ยะสะนพ รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงโครงการจัดตั้งจุดบริการนักท่องเที่ยว (จุดบริการหาดป่าตอง) ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ว่า ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 มีหน้าที่ในการตรวจ คัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2522 ซึ่งทำหน้าที่ในการให้บริการคนเข้าเมือง ได้แก่ การตรวจลงตราประเภทต่าง ๆ การบริการขออยู่ต่อของคนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราและที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา การขอมีถิ่นที่อยู่ และงานเบ็ดเตล็ด ได้แก่ การรับแจ้งที่พักอาศัย การรายงานตัว 90 วัน ของคนต่างด้าว รวมทั้งในส่วนของงานสืบสวนปราบปราม ซึ่งโดยเฉพาะตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งหมด ยกเว้นท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งถือเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะตามชายหาดต่าง ๆ ของเกาะภูเก็ต อย่างเช่นหาดป่าตอง เป็นต้น

ซึ่งการให้บริการของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตมีเพียงจุดเดียวคือ จุดบริการ ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 482 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งส่งผลกระทบมากมายแก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการเดินทางเข้ามาเพื่อขอรับบริการ ซึ่งค่อนข้างห่างไกลกับที่พักของชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่พักตามชายหาดต่างๆ ทำให้ชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยละเลยการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง อีกทั้งก่อให้เกิดอุปสรรคในการประชาสัมพันธ์ในการให้บริการระหว่างเจ้าหน้าที่ คนต่างด้าว และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น จึงได้ออกมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของนโยบายต่าง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต

ร.ต.อ.อังคาร กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดตั้งจุดบริการป่าตองเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขา มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้คนต่างด้าวได้รับบริการที่สะดวก และรวดเร็ว เพื่อให้คนต่างด้าวปฏิบัติตามพ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522ได้อย่างถูกต้องตามที่กำหนดไว้ เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับคนต่างด้าวในพื้นที่ ทั้งด้านอาชญากรรม ยาเสพติด และการค้ามนุษย์ เป็นต้น

ซึ่งจุดบริการนักท่องเที่ยว(จุดบริการหาดป่าตอง) ตั้งอยู่บริเวณถนนทวีวงศ์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยจะเปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 และจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น. โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดบริการ 5 นาย โดยให้บริการเรื่องของการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดของคนต่างด้าวในพื้นที่ พร้อมทั้งรับแจ้งเหตุต่างๆ ในการให้บริการความช่วยเหลือแก่คนต่างด้าว และการบริการในเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย

ติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต
Hotline 1178
Tel. +66 (0) 76 221905

Related Post

แสนสิริ 40 ปี ตอกย้ำผู้นำอสังหาฯ ภูเก็ต เตรียมเปิดตัว “เดอะ เบส ไรส์”

แสนสิริ 40 ปี ตอกย้ำผู้นำอสังหาฯ ภูเก็ต เตรียมเปิดตัว “เดอะ เบส ไรส์”

เดอะ เบส ไรส์ เปิดชมห้องตัวอย่างแล้ววันนี้ พร้อมรับโปรฯ 2 ต่อ คือ ส่วนลดสูงสุด 200,000* บาท และต่อที่ 2 ให้ห้องแต่งครบ ฟรีเฟอร์ฯ…

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.