ภูเก็ตแฟนตาซี คว้า 3 รางวัลเกียรติยศจากนานาชาติ

ภูเก็ตแฟนตาซี คว้า 3 รางวัลเกียรติยศจากนานาชาติ

บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบ 3 รางวัลอันทรงเกียรติจาก 3 สถาบันชั้นนำระดับโลก ได้แก่ รางวัลแห่งความสำเร็จด้านการบริหารจัดการคุณภาพ ประจำปี 2558 จากสถาบันสำรวจและวิจัยด้านคุณภาพแห่งยุโรป ประเทศอังกฤษ รางวัลเกียรติยศเหรียญทอง ด้านคุณภาพและการบริการยอดเยี่ยม จากองค์กรการตลาดสากล ประเทศออสเตรเลีย และรางวัลเดอะบิส ประจำปี 2558 ในสาขาผู้นำธุรกิจโลก จากสมาพันธ์ธุรกิจโลก ประเทศสหรัฐอเมริกา นับเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวภูเก็ตแฟนตาซี ที่ได้มุ่งมั่นดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ขององค์กรในการพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารและการบริการ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาตรฐานสากล

รางวัลแห่งความสำเร็จด้านการบริหารจัดการคุณภาพ ประจำปี 2558 จากสถาบันสำรวจและวิจัยด้านคุณภาพแห่งยุโรป ประเทศอังกฤษ (ESQR's Quality Achievements Award 2015-European Society for Quality Research, London)
รางวัลแห่งความสำเร็จด้านการบริหารจัดการคุณภาพ ประจำปี 2558 จากสถาบันสำรวจและวิจัยด้านคุณภาพแห่งยุโรป ประเทศอังกฤษ (ESQR’s Quality Achievements Award 2015-European Society for Quality Research, London)
รางวัลเกียรติยศเหรียญทอง ด้านคุณภาพและการบริการยอดเยี่ยม จากองค์กรการตลาดสากล ประเทศออสเตรเลีย (Golden Medal For Quality & Service Award-Worldwide Marketing Organization, Australia)CAMERA
รางวัลเกียรติยศเหรียญทอง ด้านคุณภาพและการบริการยอดเยี่ยม จากองค์กรการตลาดสากล ประเทศออสเตรเลีย (Golden Medal For Quality & Service Award-Worldwide Marketing Organization, Australia)CAMERA
รางวัลเดอะบิส ประจำปี 2558 ในสาขาผู้นำธุรกิจโลก จากสมาพันธ์ธุรกิจโลก ประเทศสหรัฐอเมริกา (The Bizz Award 2015-World Business Leader-World Confederation of Business, USA)
รางวัลเดอะบิส ประจำปี 2558 ในสาขาผู้นำธุรกิจโลก จากสมาพันธ์ธุรกิจโลก ประเทศสหรัฐอเมริกา (The Bizz Award 2015-World Business Leader-World Confederation of Business, USA)

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.