แถลงข่าวก้าวเข้าสู่ปีที่ 27 ท่าอากาศยานภูเก็ต

แถลงข่าวก้าวเข้าสู่ปีที่ 27 ท่าอากาศยานภูเก็ต

 

แถลงข่าวก้าวเข้าสู่ปีที่ 27 ท่าอากาศยานภูเก็ต

วันนี้ (7 ต.ค.57) นาย นิรันดร์ ธีรนาทสิน กรรมการ ทอท.รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นาง มนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญ 10 รักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) แถลงข่าวในโอกาสครบรอบ 26 ปี และพร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 27 ท่าอากาศยานภูเก็ต ณ Terminal X ท่าอากาศภูเก็ต

นายนิรันดร์ กล่าวว่า ท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดให้บริการมาครบรอบ 26 ปีแล้ว และกำลังก้าวสู่ปีที่ 27 ทางท่าอากาศยานภูเก็ต ได้พัฒนาศักยภาพด้านบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมทุกด้านเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางที่เกี่ยวเนื่องกับการบิน และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการขนส่งทางอากาศ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในปีงบประมาณ 2557 ท่าอากาศยานภูเก็ต มีการเติบโตของผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีจำนวนผู้โดยสาร 11,275,805 80 คน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.70 มีเที่ยวบิน 74,501 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.13 และมีจำนวนสินค้า 39,644 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.92

สำหรับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก และการบริการต่างๆ ของท่าอากาศยานภูเก็ต ในปีงบประมาณ 2557 ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ดำเนินการตามแผนงานพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมีการปรับปรุงพื้นผิวทางวิ่ง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบิน จัดทำสถานที่จอดรถยนต์สำหรับสุภาพสตรี (Ladies Parking) ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการภายในท่าอากาศยาน เช่น การทำทางลาด พื้นผิวสัมผัสปุ่มนูน พื้นที่จอดรถคนพิการ ติดตั้งแผ่นพื้นต่างสัมผัส จัดทำป้ายสัญลักษณ์คนพิการ และติดตั้งแผนผังอาคารผู้โดยสารเพื่อคนพิการ เป็นต้น รวมทั้งการจัดระเบียบรถแท็กซี่ที่ให้บริการรับส่งผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อความสะดวก และความปลอดภัยของผู้โดยสาร

นายนิรันดร์ กล่าวต่อว่า ทอท.ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อก้าวสู่การเป็น “ผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก” (AOT Operates The World’s Smartest Airports) พร้อมทั้งได้กำหนดบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นประตูสู่อันดามัน (Gateway to the Andaman) เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามบทบาททางยุทธศาสตร์ ทาง ทอท.จึงได้กำหนดให้มีการดำเนินการตามแผนงานโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นในอนาคตให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคต่อไป ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวใช้งบประมาณ 5,700 ล้านบาท จะคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค.2559 ทำให้ท่าอากาศยานภูเก็ต สามารถรองรับผู้โดยสารจาก 6.5 ล้านคนเป็น 12.5 ล้านคนต่อปี ขีดความสามารถของทางวิ่งรองรับได้ 20 เที่ยวต่อชั่วโมง เพิ่มหลุมจอดอากาศยานจาก 15 หลุม เป็น 20 หลุมจอด เพิ่มสะพานเทียบเครื่องบินจากเดิม 7 ชุด เป็น 11 ชุด เพิ่มพื้นที่จอดรถจาก 500 คัน เป็น 1,500 คัน ซึ่งขณะนี้อาคารจอดรถยนต์ดังกล่าวอยู่ระหว่างเตรียมการเปิดใช้อาคารอย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.