ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ตชี้ช่วงปลายปีถึงต้นปี นักท่องเที่ยวเพิ่ม 10-15%

นายประเทือง  ศรขำ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงแนวโน้มการเข้ามาของเที่ยวบินภูเก็ตในช่วงปลายปีนี้ว่า ในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีสายการบินใหม่ ๆ เข้ามายังจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะสายการบินจากออสเตรเลีย ได้เปิดสายการบินใหม่ 2 สาย เป็นเที่ยวบินประจำ นอกจากนี้ยังมีในส่วนของจีนบินตรงอีก 2 สายการบิน อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปลายปี 2552 ถึงต้นปี 2553 นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 10-15 % จากปีที่ผ่านมา

นายประเทือง กล่าวถึงแผนระยะสั้นในการรองรับผู้โดยสายที่จะเข้ามายังท่าอากาศยานภูเก็ต ว่าทางท่าอากาศยานจะมีการขยายห้องโดยสารขาเข้าต่างประเทศให้กว้างขึ้นรวมถึง ห้องโดยสารขาออกจะมีการปรับปรุงใหม่เช่นเดียวกัน ส่วนแผนระยะยาวซึ่งเป็นแผน 5 ปี ทางท่าอากาศยานภูเก็ตจะสร้างอาคารผู้โดยสารต่างประเทศ 1 หลัง ซึ่งเป็นการสร้างแยกออกจากตัวอาคารเดิม โดยเมื่ออาคารใหม่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ท่าอากาศยานภูเก็ตจะใช้อาคารเดิมทำเป็นอาคารสำหรับบริการผู้โดยสารภายในประเทศเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ปัจจุบันท่าอากาศยานภูเก็ตสามารถรองรับผู้โดยสารได้ปีละ 5 แสนคน ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ แผนพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตในปี 2556 จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 12 ล้านคนเศษ โดยน่าจะเพียงพอในการรองรับผู้โดยสารในอีก 5 ปีข้างหน้า

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.