โรงแรมในภูเก็ตแห่ขอมาตรฐานครัวฮาลาล เพิ่มช่องทางการตลาด

นายพิเชษฐ สถิรชวาล เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าจากการที่สถาบันมาตรฐานฮาลาลได้ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการให้โรงแรมในจังหวัดภูเก็ตจัดทำมาตรฐานอาหารฮาลาลซึ่งขณะนี้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้มีการดำเนินการไปแล้วหลายแห่ง โดยอยู่ระหว่างการส่งเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองมาตรฐานให้กับโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการต่อไป ในการตรวจสอบการรับรองหลักการเบื้องต้น โรงแรมต่างๆ ที่ขอรับรองครัวมาตรฐานฮาลาลนั้นจะต้องแยกจากครัวปกติ และจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่วางไว้ เพราะเมื่อผ่านการรับรอง ซึ่งเมื่อผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ทางคณะกรรมการกลางฯ จะเป็นผู้ออกใบรับรองซึ่งลงนามโดยจุฬาราชมนตรี ก็จะสามารถนำใบรับรองดังกล่าวไปติดประกาศไว้เพื่อเป็นการยืนยันให้ผู้ใช้ บริการซึ่งนับถือศาสนาอิสลามเกิดความสบายใจและมั่นใจว่าเป็นอาหารที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานตามหลักศาสนา ”

นายพิเชษฐ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เริ่มให้ความรับสำคัญในการขอรับรองมาตรฐานฮาลาลจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ออกใบรับรองมาตรฐานดังกล่าวเพียงหน่วยงานเดียวเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการขยายตลาดการท่องเที่ยวไปยังกลุ่มตะวะนออกกลางเพิ่มมากขึ้น และนับเป็นตลาดที่น่าสนใจ ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มนี้เมื่อเดินทางมาประเทศไทยก็จะให้ความสนใจท่องเที่ยวในจังหวัดฝั่งอันดามัน ที่ผ่านมาประสบปัญหาในเรื่องของอาหารซึ่งค่อนข้างจำกัด ดังนั้นหากสามารถส่งเสริมให้สถานประกอบการต่างๆ เข้าสู่การรับรองมาตรฐานฮาลาลได้มากขึ้น ก็จะทำให้สามารถทำตลาดกลุ่มนี้ได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

ด้าน นายอนิรุทธิ์ สมุทรโคจร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่าขณะนี้มีโรงแรมที่ผ่านการรับรองให้เป็นครัวผลิตอาหารมาตรฐานฮาลาลตามหลักการ และบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามทั่วประเทศ 33 แห่ง และในจำนวนดังกล่าวเป็นโรงแรมในภูเก็ต 3 แห่ง นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองอีก 3 แห่ง ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จประมาณต้นปีหน้า ซึ่งก็จะทำให้จังหวัดภูเก็ต มีโรงแรมที่ผ่านมากรับรองมาตรฐานฮาลาลรวม 6 แห่ง อย่างไรก็ตามสำหรับโรงแรมหรือสถานประกอบการใดที่ต้องการให้สถาบันฯ เข้ามาทากรตรวจสอบเพื่อขอใบรับรองครัวมาตรฐานฮาลาลก็สามารถที่จะติดต่อไปได้ ที่สถาบันฯ หรือ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพราะหลังจากที่มีการออกใบรับรองแล้ว สถาบันฯ ในฐานะหน่วยงานกลาง ก็จะแจ้งข้อมูลดังกล่าวไปให้กับประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามได้รับทราบซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและขยายตลาดในประเทศมุสลิม โดยเฉพาะตะวันออกกลาง ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.