เริ่มแล้วงานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 11

(20/2/2010) เมื่อค่ำวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ ที่บริเวณเวทีกลาง สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี พุทธศักราช 2547 ถนนถลาง นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานตรุษ จีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 11 ที่จะมีต่อเนื่องไปจนถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ และปรากฏว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวว่างานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ตในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์อาคาร ที่เป็นมรดกอันล้ำค่าของเมืองภูเก็ต ตลอดจนเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเมืองอีกส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ดีการจัดงานทุกครั้งที่ผ่านมาปรากฏว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง เพราะประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เรียกร้องให้มีการจัดงานอย่างต่อเนื่องทุกปี  จนอาจจะกล่าวได้ว่า งานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต เป็นงานประเพณีของชาวเมืองภูเก็ตที่มีเอกลักษณ์มีการผสมผสานมรดกทางด้านวัฒนธรรมของเมืองเข้าด้วยกัน คือการแต่งกาย อาหาร ขนบธรรมเนียมประเพณีรวมทั้งสถาปัตยกรรมต่างๆ

นอกจากนี้นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวด้วยว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น จังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ที่ติดต่อประสานงานให้คณะนักแสดง ศิลปวัฒนธรรมจาก 10 มณฑลของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาแสดงต่อเนื่องทั้ง 3 คืน ในขณะที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติสนับสนุนจัดกิจกรรมสายใยวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ 3 ชาติพันธุ์  ส่วนสมาคมเพอรานากันภูเก็ตและชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตหรือ Old Phuket Town ร่วมจัดการแสดงแสง สีเสียงบาบ๋าเมืองภูเก็ตบริเวณสี่แยกถนนพังงาตัดกับถนนภูเก็ตหรือที่อาคารธนาคารชาร์เตอร์ด ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า อุปโภค บริโภค และร่วมจัดแสดงศิลปะ ทุกรูปแบบ เช่นการแสดงดนตรี การวาดภาพ  บนถนนถลาง ซอยรมณีย์ ถนนกระบี่และบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ระหว่างหง่อคาขี่ได้อีกด้วยและถือเป็น ลักษณะของถนนคนเดินประจำปีของจังหวัดภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.